Akademia Realizacji Dźwięku

2016-09-13
Akademia Realizacji Dźwięku

Akademia Realizacji Dźwięku swoimi korzeniami sięga 1997 roku, gdy po raz pierwszy podjęła tematykę szkoleń z zakresu realizacji dźwięku.

Przez długie lata prowadzone były różnorakie zajęcia w ramach szkoleń otwartych lub zamawianych na potrzeby konkretnych odbiorców. W 2010 roku ARD uruchomiła studia podyplomowe, a w 2012 otwarta została pierwsza placówka edukacyjna kształcącą w zawodach „Muzyk Realizator Dźwięku” oraz „Technik Realizacji Nagrań i Nagłośnień”.

Aktywna obecność w branży od początku lat 90. XX wieku oraz kilkunastoletnie, bardzo bogate doświadczenie w dziedzinie edukacji zawodowej pozwoliły na przygotowanie sprawnie działających mechanizmów, które w połączeniu z wymogami programowymi pozwoliły utworzyć prężnie działający ośrodek szkoleniowy w Polsce.

Obecnie Akademia Realizacji Dźwięku prowadzi zajęcia w swoich szkołach w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu i Jaworznie. Poza standardowym tokiem nauczania, w ramach wieloletniej współpracy z firmą AVID, oferuje swoim uczniom możliwości zdobycia certyfikatów Avid End User, potwierdzających biegłą znajomość aplikacji Pro Tools. W 2015 roku podpisana została również umowa z firmą Audiostacja – przedstawicielem m.in. firmy Presonus – i wdrożony pierwszy na świecie program edukacyjny z zakresu obsługi aplikacji Studio One 3. W tym samym roku natomiast podpisana została umowa z przedstawicielem firmy Behringer, dzięki czemu jako jedyny ośrodek ARD przeprowadza certyfikowane szkolenia z obsługi konsolet serii X32, dysponując wieloma stanowiskami składającymi się z tychże mikserów.

ARD uczy tego, czego od przyszłego realizatora wymaga rynek pracy. Na zajęciach dydaktycznych stawia się na nauczanie umiejętności, a wiele uzupełniających treści zamieszczanych jest na profesjonalnej platformie edukacyjnej, do której dostęp posiada każdy uczeń.

Uczniowie Akademii mogą odbywać praktyki w profesjonalnych studiach nagrań, telewizji, firmach nagłośnieniowych, rozgłośniach radiowych. W ramach zajęć odwiedzane są również ciekawe miejsca, jak Toya Studios, Custom 34 Studio, Filharmonia Wejherowska, Teatr Muzyczny w Gdyni i wiele innych.
W tym roku Akademia Realizacji Dźwięku otrzymała certyfikat „Firma Godna Zaufania”.

ARD współpracuje również w zakresie edukacji z Polską Izbą Techniki Estradowej. W planach są specjalne szkolenia pod kątem zapotrzebowania członków Izby. Ponadto od wielu lat współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Realizatorów Dźwięku, które jest patronem Akademii.

Jednak Akademia Realizacji Dźwięku to przede wszystkim ludzie, dlatego poniżej krótka prezentacja kadry nauczycielskiej Akademii Realizacji Dźwięku, w formie osobistych prezentacji. Na początek jednak kilka zdań o „głowie rodziny”, którą jest

Krzysztof Maszota, czyli Dyrektor Generalny ARD


Krzysztof jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach na specjalności Realizator Nagłośnień. Trener Avid Pro Tools, egzaminator zawodowy i współpracownik CKE, oraz kierownik studiów podyplomowych na kierunku „Realizacja Dźwięku”. Krzysztof Maszota jest autorem podręczników o aplikacjach DAW Avid Pro Tools oraz Apple Logic Pro. A co najważniejsze, jest czynnym realizatorem dźwięku z ponad 25-letnim stażem pracy, a także prezesem Polskiego Stowarzyszenia Realizatorów Dźwięku.

Adam Mielczarek – dyrektor Dolnośląskiej Akademii Realizacji Dźwięku


„Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej na specjalności Akustyka. Uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych z Elektroniki, specjalizacja Psychoakustyka. Jestem egzaminatorem w zawodach związanych z realizacją dźwięku. Zawodowo zainteresowania skierowałem w obszary realizacji muzyki poważnej. Realizowałem nagrania płytowe festiwali muzyki poważnej, m.in. Wratislavia Cantans. Prowadzę zajęcia w ramach przedmiotu „Percepcja i ocena dźwięku”. W ramach moich lekcji słuchacze poznają modele percepcji dźwięku oraz łączą wiedzę teoretyczną z praktycznymi aspektami pracy realizatora dźwięku.

Jako wieloletni, aktywny współpracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego poznałem proces od momentu tworzenia programu nauczania, aż do końcowej fazy w postaci egzaminów zawodowych. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę proces kształcenia, aby mieć świadomość wymagań stawianych przez system oświatowy, a z drugiej strony wymagań rynku pracy. Pozwoliło mi to stworzyć profesjonalną placówkę kształcenia zawodowego.

Wszystkie szkoły ARD, a co za tym idzie Dolnośląska Akademia Realizacji Dźwięku mają uprawnienia szkoły publicznej. Zgodnie z wymogami ministerialnymi umożliwiamy zdobycie zawodu Technika Realizacji Dźwięku. Cykl kształcenia w trybie zaocznym trwa dwa lata i obejmuje uprawnienia w dwóch kwalifikacjach zawodowych – montaż dźwięku i realizacja nagrań studyjnych. Po każdym roku nauki odbywa się egzamin państwowy, organizowany pod kuratelą Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po zdobyciu obu kwalifikacji słuchacz otrzymuje dyplom Technika Realizacji Dźwięku.

Ewenementem na skalę krajową jest bonus, jaki przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy. W ramach zajęć prowadzony jest kurs nagłośnienia. W ramach kursu omawiane są również aspekty pracy realizaotra FOH i monitorowego, na przykładach największych wydarzeń w Polsce typu Opener, Sopot Top Trendy, Opole.

Kolejnym ważnym aspektem nauczania są prowadzone szkolenia produktowe. Współpraca z wieloma dystrybutorami sprzętu pozwala szkolić naszych słuchaczy na sprzęcie, który w danej chwili jest używany na różnego rodzaju imprezach muzycznych. W ciągu tego roku udało się przeszkolić naszych słuchaczy z obsługi i konfiguracji następujących konsolet: Midas Pro1, Yamaha QL1 i QL5, Behringer X32.

Dolnośląska Akademia Realizacji Dźwięku rozpoczęła współpracę z Katedrą Akustyki i Multimediów Politechniki Wrocławskiej oraz Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych w zakresie wdrażania we Wrocławiu kierunku Realizacja dźwięku w formie Studiów Podyplomowych. Planowany termin otwarcia kierunku to październik 2016, zainteresowane osoby zapraszamy do rekrutacji”.

Od lewej: Marcin Czapiewski, Ewa Zakrzewska, Adam Mielczarek, Wojciech Spiecha

 

Kamil Biedrzycki – Realizacja nagrań studyjnych


„Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej na specjalności Akustyka. Doświadczenie zawodowe zdobywałem jako realizator studia S7 w Warszawie oraz akustyk Opery Wrocławskiej. Ponadto brałem udział w tworzeniu czołówki muzycznej Wiadomości TVP, realizowałem ścieżkę dźwiękową do gry Wiedźmin III oraz brałem udział w tworzeniu muzyki do filmu Bitwa Warszawska 1920.

W ramach moich lekcji słuchacze poznają filozofię pracy w studio nagrań. Umiejętności praktyczne zdobywają podczas sesji nagraniowych we wrocławskich studiach nagrań, w których uczestniczą zespoły reprezentujące różne gatunki muzyczne. Partnerują nam UNIQ SOUND, JINX Studio oraz Politechnika Wrocławska”.

Marcin Czapiewski – Podstawy akustyki


„Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej na specjalności Akustyka. Swoje zainteresowania skierowałem ku akustyce architektonicznej. Zajmuję się profesjonalnym projektowaniem i pomiarami akustyki wnętrz oraz ochroną przed hałasem. W szczególnym kręgu moich zainteresowań znajdują się pomieszczenia studyjne, wysokiej jakości salony odsłuchowe oraz sale kinowe. Dodatkowym obszarem mojej pracy są sale konferencyjne, audytoryjne oraz wielofunkcyjne. Podczas pracy kładę szczególny nacisk na zaawansowane metody symulacji i analizę zachowania się pomieszczeń w zakresie niskich częstotliwości, co ma wyjątkowe znaczenie w przypadku pomieszczeń studyjnych i salonów odsłuchowych klasy High End.

W ramach moich lekcji słuchacze poznają m. in. sposoby projektowania wnętrz akustycznych. Dodatkowo nabywają umiejętności w przeprowadzaniu pomiarów akustycznych, np. czasu pogłosu, oraz samodzielnie projektują pomieszczenia odsłuchowe za pomocą specjalistycznych programów komputerowych”.

Wojciech Spiecha – Realizacja nagłośnienia


„Jestem absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach na specjalności Realizator Nagłośnień. Swoją karierę zawodową ukierunkowałem na elektroakustykę. Na co dzień zajmuję się projektowaniem, instalacją i strojeniem systemów elektroakustycznych. Realizowałem dźwięk i nagłośnienie dla takich wykonawców jak: UB40, Ania Dąbrowska, Edyta Górniak, KOMBII. W ramach moich lekcji słuchacze zapoznają się z urządzeniami elektroakustycznymi oraz technikami realizacji dźwięku”.

Adam Pietruszko – Podstawy akustyki i elektroakustyki, System MIDI


W Akademii Realizacji Dźwięku przekazuję słuchaczom zagadnienia związane z podstawami akustyki i elektroakustyki, audio cyfrowego oraz syntezą dźwięku, a także szeroko pojętym sound designem. Na moich zajęciach przyszli realizatorzy i producenci poznają fundamentalne prawa rządzące dźwiękiem w domenie akustycznej, techniki stojące za rejestracją i obróbką sygnałów w świecie cyfrowym, a także mechanizmy leżące u podstaw syntezy dźwięku i kreacji brzmienia.

Praktyczne aspekty nauki obejmują zaznajomienie się z działaniem instrumentów, efektów oraz metod w środowisku analogowym (napięciowym) z wykorzystaniem oscyloskopu jako wartościowego narzędzia dydaktycznego, a także analizę zjawisk i skutków zastosowanych technik przy użyciu analizy widma. Analogiczne czynności prezentuję następnie w środowisku DAW Presonus Studio One 3.

Uzbrojeni w powyższą wiedzę słuchacze zyskują lepsze zrozumienie działania instrumentów wirtualnych oraz efektów, z którymi mają kontakt w środowisku komputerowym. Metody prezentowane na przykładzie syntezatora modularnego są przekładane na programowanie instrumentów wirtualnych.

Wykłady obejmują również pracę z urządzeniami standardu MIDI, efektami audio / MIDI, podstawy samplingu, field recording`u oraz przetwarzanie uzyskanego tą drogą materiału dźwiękowego.

Na co dzień w swojej pracy zawodowej zajmuję się sound designem i produkcją soundbanków do syntezatorów sprzętowych oraz wirtualnych, a także bibliotek sampli dedykowanych twórcom muzyki elektronicznej oraz na potrzeby dźwięku i efektów wykorzystywanych w filmie. Praca dla czołowych firm soundware’owych na rynku pozwoliła mi poznać metody przygotowywania bibliotek brzmieniowych oraz presetów do najpopularniejszych syntezatorów na rynku, obejmujące wiele popularnych obecnie stylów muzycznych (takich jak EDM, Future Bass, Trap, Chillwave, Techno czy House) oraz klimatów filmowych (od science-fiction, przez horror, aż do lżejszych klimatów ilustracyjnych).

Na zajęciach omawiam także typowe techniki używane w produkcji muzyki elektronicznej, począwszy od klasycznych gatunków, wywodzących się ze złotej ery syntezatorów, poprzez muzykę eksperymentalną / ambient, a skończywszy na nowoczesnych gatunkach tanecznych.

Zawsze staram się prezentować słuchaczom najnowsze wykorzystywane przeze mnie metody oraz produkty, nad którymi pracowałem, jako praktyczne przykłady zastosowania przekazywanej wiedzy. Na moich zajęciach uczniowie mają także możliwość zapoznania się z wykorzystywanymi obecnie, najpopularniejszymi syntezatorami wirtualnymi.

 

Marek Truszkowski – Realizacja nagrań, Podstawy produkcji muzycznej


Jestem kompozytorem, producentem muzycznym, sound designerem, trenerem Presonus Studio One oraz recenzentem sprzętu muzycznego. Działam również w ramach ogólnoświatowej organizacji broniącej praw autorskich PRS.

W ramach programu nauczania wprowadzam bardzo często elementy z mojego życia zawodowego, czyli muzyczne projekty, nad którymi aktualnie pracuję, takie jak animacje, spoty reklamowe, utwory muzyczne.

W ramach moich zajęć słuchacze poznają historię, ale również tajniki komponowania i aranżowania 20 gatunków muzycznych, zarówno z muzyki rozrywkowej, elektronicznej, jak i filmowej, takich jak np. Ambient, Action, Dubstep, EDM, Epic, Espionage, HipHop, Pop /Dance, RnB, Romantic Comedy. Na zajęciach omawiam również starsze instrumenty elektroniczne, czy też akustyczne, takie jak np. Didgeridoo, Djembe, Kalimba, Tank Drum.

Każdy uczeń na początku nauki dostaje do własnej dyspozycji narzędzia, dzięki którym ma dostęp do wszystkiego, co niezbędne, aby móc samodzielnie produkować utwory w każdym ze wspomnianych gatunków muzycznych. Podczas komponowania uczniowie poznają również nietypowe bądź zapomniane instrumenty, które razem na nowo odkrywamy, np. Suka Biłgorajska, Szałamaja, Lutnia, Lira Korbowa czy Crumhorn.

 

Karol Murawski - Kompozycja i aranżacja muzyczna


Jestem producentem muzycznym, realizatorem dźwięku, kompozytorem i sound designerem, czynnie zaangażowany w nowoczesną muzykę, koncertującym w kraju i za granicami.

Na zajęciach wspólnie ze słuchaczami tworzymy, aranżujemy i miksujemy utwory muzyczne, wykorzystując przy tym różne techniki studyjne. Zajęcia są ukierunkowane na praktykę, poznanie narzędzi pracy, instrumentów analogowych i wtyczek, ale też i zabiegów artystyczno-aranżacyjnych, które pozwolą utworom zabrzmieć profesjonalnie i wyjątkowo. Tworzymy w klimatach muzyczki nowoczesnej: wszelkie odmiany elektroniki, hip-hop, muzyka eksperymentalna. Rozwijamy kreatywności, samplujemy, nagrywany dźwięki otoczenia, poddajemy syntezie, tworząc nowe brzmienia.

Poza produkowaniem, w ramach lekcji przeprowadzamy również dekonstrukcje muzyczne – rozbieramy utwory na czynniki pierwsze. Dzięki temu uczestnicy uczą się miksu, mogą prześledzić tajniki kreacji brzmienia i udoskonalić swój warsztat.

Podczas lekcji zawsze omawiamy teorię związaną z danym zagadnieniem, dochodząc do tego, czego i jak użyć w danej sytuacji, aby osiągać zamierzony efekt. Dzięki temu uczestnicy uczą się, tworząc muzykę i aranżując utwory.

Roman Jońca - Percepcja i ocena dźwięku, Instrumentoznawstwo, Zasady muzyki


Jestem pianistą, kompozytorem i aranżerem, ukończyłem Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. W Akademii Realizacji Dźwięku prowadzę zajęcia z percepcji i oceny dźwięku oraz instrumentoznawstwa i zasad muzyki. Współpracowałem z wieloma wokalistami i instrumentalistami polskiej sceny muzycznej, takimi jak m.in. Ewa Uryga, zespół De Press, zespół Universe, Natalia Niemen, Paweł Kukiz, Marek Raduli, Piotr Bzowski, Ola Chodak, Basia Janyga. Koncertuję w Polsce i za granicą, specjalizuję się także w akompaniowaniu wokalistom i aktorom. Wykonuję zarówno utwory autorskie, jak i covery, tworzę muzykę do spektakli i musicali, filmów i reklam. Jestem współtwórcą i organizatorem PoluZONE, Ogólnopolskich Warsztatów Muzycznych z zespołem Poluzjanci. W szkolnym studio nagrywam i produkuję płyty wykonawców reprezentujących różne style muzyczne.

Jako wykładowca łączę spojrzenie artysty estradowego z perspektywą realizatora. Od 6 lat prowadzę Centrum Edukacyjno-Artystyczne Fabryka Talentów w Jaworznie, gdzie dzieci, młodzież oraz dorośli uczą się gry na instrumentach, śpiewu i realizacji dźwięku. Ponad dwudziestoosobowa kadra instruktorska oraz doskonale wyposażone sale zajęciowe pozwalają na efektywną naukę w komfortowych warunkach. To dlatego Akademia Realizacji Dźwięku w Jaworznie znalazła swoje miejsce właśnie w siedzibie Fabryki – miejscu twórczym i sprzyjającym kompleksowemu rozwojowi. Zaplecze w postaci sali komputerowej, studia nagrań, fortepianu, zestawów perkusyjnych i innych instrumentów oraz wysokiej jakości sprzętu nagłośnieniowego stwarza studentom możliwość efektywnego zdobywania wiedzy oraz umiejętności.

 

Mariusz Konik - Techniki studyjne


Jestem właścicielem podwarszawskiego studia nagrań muzycznych Hz Studio. Zajmuję się produkcją muzyczną, realizacją nagrań oraz profesjonalną obróbką sygnału audio. W wolnej chwili testuję także sprzęt studyjny i piszę jego recenzje. Prywatnie jestem gitarzystą i wokalistą udzielającym się w wielu zespołach muzycznych. Daje mi to możliwość śledzenia trendów panujących na rynku. Realizacja nagrań to moja pasja, dlatego zawsze daję z siebie wszystko. Na co dzień współpracuję z zespołami, muzykami oraz wokalistami reprezentującymi przeróżne gatunki muzyczne.

Na zajęciach staram się przekazać wiedzę zdobytą podczas wieloletniej pracy w zawodzie realizatora dźwięku. Wraz ze słuchaczami skupiamy się na technikach pozwalających w profesjonalny, ale zarazem oryginalny sposób uchwycić dźwięk.

Zajęcia mają formę praktyczną, co pozwala studentom poznać wszystkie aspekty pracy w środowisku studyjnym. Spotkania dają możliwość zapoznania się ze sprzętem używanym podczas nagrań oraz różnego rodzaju urządzeniami stosowanymi do obróbki audio. Ponadto na lekcjach skupiamy się na pracy z dźwiękiem na platformach DAW, takich jak Cubase oraz Pro Tools. Stanowi to solidne wprowadzenie do świata nagrań dźwiękowych oraz przygotowanie do pracy w branży muzycznej.

 

Mateusz Paź - Podstawy produkcji muzycznej


Jestem producentem, remixerem i DJ-em. W moim portfolio znajdują się także sety DJ`skie, m.in. podczas I Love New Year, Global Gathering, Day at the Park. Podróżuję po rozmaitych gatunkach, od elektroniki, przez muzykę eksperymentalną, taneczną, alternatywną, filmową, po ilustracyjną. Przygotowuję oprawy muzyczne do eventów, wernisaży, pokazów mody oraz spotów reklamowych.

W szkole, prócz wiedzy związanej z produkcją, dzielę się bogatą znajomością tematyki systemów Mac OS i tajnikami obsługi komputerów Apple.

 

Szymon Folwarczny - Podstawy produkcji muzycznej


Ukończyłem Akademię Muzyczną w Katowicach na specjalizacji Realizacja Nagłośnień, gram na trąbce i instrumentach klawiszowych. Zawodowo od wielu lat zajmuję się produkcją muzyczną. Na swoim koncie mam współpracę z zespołem Negatyw oraz Moniką Brodką.

W Akademii Realizacji Dźwięku prowadzę zajęcia z edycji dźwięku oraz produkcji muzycznej, technik nagrań w studiu, sound designu na potrzeby dźwięku w filmach oraz grach komputerowych oraz miks, montaż i obróbkę dźwięku.

Na moich zajęciach każdy student ma do dyspozycji komputer z niezbędnym oprogramowaniem, kartą dźwiękową, kontrolerem MIDI oraz słuchawkami. Korzystamy głównie z programu Studio One firmy Presonus. Staram się jednak, aby przekazywana wiedza była uniwersalna i możliwa do zastosowania także z użyciem innego oprogramowania. Kładę duży nacisk na kwestie dotyczące produkcji muzyki od strony praktycznej. Istotne jest także ciągłe poszukiwanie, bycie na bieżąco ze współczesnymi trendami muzycznymi i technicznymi, słuchanie muzyki, umiejętność analizy, aby później można było to wykorzystać w tworzonym podczas zajęć projekcie muzycznym.

Podczas ćwiczeń w studiu nagraniowym omawiamy techniki mikrofonowe, a studenci mają możliwość samodzielnie nagrać przy użyciu profesjonalnego sprzętu różne instrumenty takie, jak fortepian, perkusja, gitary, instrumenty dęte, wokal, i przetestować różne techniki nagrań, wcielić się w rolę producenta muzycznego, szukając właściwego brzmienia instrumentu w kontekście nagrywanego utworu.

 

Andrzej „Qdeł” Matejak - Podstawy elektroakustyki i realizacji dźwięku


W Akademii Realizacji Dźwięku jestem odpowiedzialny za nauczanie podstaw realizacji dźwięku od strony praktyki estradowej oraz obsługi urządzeń elektroakustycznych.

Nauka odbywa się na mikserach audio różnych marek, cyfrowych i analogowych. Omawiam rodzaje i funkcje urządzeń peryferyjnych, typy mikrofonów, schematy połączeń oraz konfiguracje systemów nagłośnieniowych. Duży nacisk kładę również na analizowanie nietypowych sytuacji, które zdarzają się podczas pracy, jak np. relacje z artystami, kwestie organizacyjne oraz wiele innych, na pozór nie związanych bezpośrednio z pracą realizatora.

W tym roku ARD wdrożyło ciekawą formę zajęć z zakresu obsługi mikserów cyfrowych marki Behringer. Wynikło to z dużej popularności, czyli obecności serii X32 na rynku pracy. Do dyspozycji mamy urządzenia X32 Rack, X32 Compact, X Air 18, peryferia SD16 i P16-M oraz 12 stanowisk z mikserami X32 Core, połączonych z komputerami. Każdy student ma możliwość osobiście sprawdzić zakres działania konsolety poprzez indywidualną pracę na stanowiskach. W czasie zajęć każdy ze słuchaczy poznaje większość możliwości miksera cyfrowego oraz rozwiązania, do których można je stosować.

Oprócz nauki ustawień technicznych, typu routing, zapisywanie scen etc., za pomocą interfejsu XUSB łączymy miksery z komputerami, dzięki czemu mamy możliwość wysyłania na każdy mikser indywidualnie, w trybie wielościeżkowym, różnych sesji live.

Swoje zajęcia opieram na dobrych relacjach ze słuchaczami i staram się zadbać, aby każdy z nich opuścił mury uczelni dobrze przygotowany do pracy na stanowisku realizatora dźwięku, z poczuciem głębokiej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

 

Redakcja LSI


Więcej informacji o Akademii Realizacji Dźwięku na stronie internetowej: www.ard.edu.pl.

Estrada i Studio Kursy
Produkcja muzyczna od podstaw
Produkcja muzyczna od podstaw
50.00 zł
Produkcja muzyczna w praktyce
Produkcja muzyczna w praktyce
120.00 zł
Bitwig Studio od podstaw
Bitwig Studio od podstaw
55.00 zł
Sound Forge od podstaw
Sound Forge od podstaw
40.00 zł
Kontakt 5 Kompedium
Kontakt 5 Kompedium
60.00 zł
Zobacz wszystkie
Live Sound & Instalation Newsletter
Krótko i na temat, zawsze najświeższe informacje