Kontakt

Formularz kontaktowy

Treść wiadomości
Imię i nazwisko
Twój e-mail

Dane kontakowe

LiveSound & Installation
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel. 22 257 84 39

Napisz do nas:
redakcja@livesound.pl

Wydawca

Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o.
wydawca miesięcznika "Live Sound & Installation"

ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa
NIP 527-020-01-77
Kapitał zakładowy 700.000,00 zł
Numer KRS: 0000035930

Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Redaktorzy

Redakcja

Wydawca
Tomasz Wróblewski
wroblewski@avt.pl
tel.: 609 454 560

Redaktor Naczelny
Piotr Sadłoń
piotr.sadlon@livesound.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego
Marek Kozik
redakcja@livesound.pl

Dział marketingu i reklamy

Agnieszka Iwacyk
reklama@livesound.pl
tel.: 22 257 84 39

Dział handlowy

Artur Namielski
anamielski@avt.com.pl
tel.: 22 257 84 52
fax.: 22 257 84 55

Kolportaż

Joanna Marcinkowska
joanna.marcinkowska@avt.pl
tel.: 22 257 84 29

Prenumerata

prenumerata@avt.pl
tel.: (022) 257 84 22
Live Sound & Instalation Newsletter
Krótko i na temat, zawsze najświeższe informacje