Szkolenie z akustyki budowlanej

2015-06-01
Szkolenie z akustyki budowlanej

Ze względu na dużą frekwencję podczas wydarzenia w Warszawie 31 marca 2015, śpieszymy poinformować, że szkolenie „Akustyka na etapie projektowania, wykonawstwa i użytkowania obiektów budowlanych” odbędzie się także 30 czerwca 2015 w Krakowie.

Spotkanie ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu akustyki budowlanej i zwiększenie umiejętność nadzorowania badań akustycznych wśród projektantów oraz wykonawców. Skierowane jest ono w szczególności do architektów, projektantów, koordynatorów, wykonawców oraz użytkowników.

W skład komitetu naukowego wchodzą: mgr inż. Marcin Zastawnik (Akademia Górniczo-Hutnicza, ProperSound), dr inż. Agata Szeląg (Politechnika Krakowska, ProperSound), dr inż. arch. Andrzej Kłosak (Politechnika Krakowska, Archakustik).

Przez specjalistów zostaną przedstawione następujące tematy:

  1. Błędy na etapie projektowania akustyki budynków – mgr inż. Marcin Zastawnik.
  2. Zasady projektowania i metody weryfikacji zabezpieczeń wibroakustycznych na wybranych przykładach – dr inż. Agata Szeląg.
  3. Studium przypadku adaptacji akustycznej w kontekście wymagań projektu nowej normy PN-B-02151-4 – mgr inż. Marcin Zastawnik.
  4. Przykłady pomiarów parametrów akustycznych przegród budowlanych i wnętrz w oparciu o pokazy badań z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury – dr inż. Agata Szeląg, mgr inż. Marcin Zastawnik.
  5. Zagadnienia akustyczne w projekcie Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego w Katowicach oraz w innych wybranych projektach – dr inż. arch. Andrzej Kłosak.

Konferencja sponsorowana jest przez: Ecophon, Grupa Silikaty, Rigips, Weber LECA, Tilia, Rockwool, Schock, BSW, Getzner, K-flex, Fermacell

Liczba miejsc bezpłatnych i płatnych jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Z sylwetką prelegentów, warunkami uczestnictwa oraz innymi szczegółami można zapoznać się na stronie www.szkolenie.propersound.pl

Live Sound & Instalation Newsletter
Krótko i na temat, zawsze najświeższe informacje