Spółka KSO operatorem Hali Widowisko-Sportowej w Szczecinie

2014-07-09
Spółka KSO operatorem Hali Widowisko-Sportowej w Szczecinie

Należąca do VES (Grupa TRIAS) spółka KSO podpisała 3-letnią umowę z Urzędem Miasta Szczecin na zarządzanie Halą Widowiskowo-Sportową w Szczecinie.

Grupa TRIAS, budowana przez 4 wiodące spółki: TRIAS AVI, VES, Digiservice oraz GIG, działa na rynku od przeszło 15 lat i może pochwalić się szerokim doświadczeniem w zarządzaniu oraz prowadzeniu nowatorskich projektów.

VES, który powołał do życia spółkę celową KSO, jest liderem branży event engineering w Polsce. Strategia spółki zakłada stałą współpracę z obiektami biznesowymi oraz sportowymi na różnych płaszczyznach. Obecnie VES, oprócz świadczenia usług z zakresu techniki eventowej, jest również Partnerem Technicznym Stadionu Narodowego oraz Stadionu Legii Warszawa – Pepsi Arena. W ramach umów z obiektami VES odpowiedzialny jest za świadczenie usług związanych z wykonaniem oprawy multimedialnej i oświetleniowej wydarzeń organizowanych na terenie obiektów.


„Podpisanie umowy na zarządzanie Halą Widowiskowo-Sportową w Szczecinie to kolejny krok w strategii rozwoju VES. Poprzez stałą obecność na tego typu obiektach chcemy zwiększyć efektywność ich zarządzania, optymalizować ponoszone koszty i generować nowe źródła przychodów. Znajomość branży event engineering oraz doświadczenie wyniesione ze współpracy z obiektami sportowymi pozwoli kompleksowo wykorzystać multifunkcjonalność i potencjał szczecińskiej hali” – mówi Maciej Cłapiński, Prezes Zarządu spółki VES.

W ramach umowy Operator obiektu będzie odpowiedzialny za świadczenie kompleksowych usług w zakresie organizacji, pozyskiwania i produkcji imprez, zapewniających optymalne wykorzystanie potencjału hali oraz kreowanie i promowanie jej marki, a także utrzymanie i zarządzanie obiektem zgodnie z jego przeznaczeniem.


„Szczecińska Hala Widowiskowo-Sportowa to jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce o dużym potencjale. To już kolejny obiekt sportowy w naszym kraju, z którym współpracujemy w ramach Grupy TRIAS. Cieszymy się, że będziemy uczestniczyć w tym ciekawym projekcie. Zarządzanie wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi to nowa kategoria, która dopiero zaczyna rozwijać się w Polsce. Powierzanie obiektów w ręce prywatnych firm zajmujących się zarządzaniem jest trendem, który od kilku lat obserwujemy w Europie Zachodniej i USA” – mówi Zbigniew Klonowski, Prezes Zarządu TRIAS SA, do której należy VES.


VES przygotowała unikatową usługę w Polsce, jaką jest kompleksowe, administracyjne i biznesowe zarządzanie obiektami. Zarządzanie obiektem to interdyscyplinarne zadanie, które należy realizować na wielu płaszczyznach. Równolegle do zarządzania samą nieruchomością pojawia się również kwestia zarządzania biznesowego inwestycją. Zarządcy dbają o to, aby oferta obiektu odpowiadała oraz kreowała potrzeby wśród Klientów.

Współpraca między operatorem a zarządcą obiektu może przybierać różne formy. Operator może nie tylko świadczyć usługi doradcze, odpowiadać za pewien wycinek związany z funkcjonowaniem obiektu, ale również być całkowicie odpowiedzialny za jego funkcjonowanie. Operator obiektu nie tylko zwraca uwagę na koszty, stara się optymalizować wydatki, ale również kładzie duży nacisk na podnoszenie rentowności obiektu oraz kreowanie nowych wydarzeń. Zarządzanie obiektem sportowym musi uwzględniać społeczne odpowiedzialne działanie biznesowe. Sposób prowadzenia obiektu, jego zagospodarowanie powinno odpowiadać potrzebom społecznym, kulturowym oraz rekreacyjnym.

Estrada i Studio Kursy
Produkcja muzyczna od podstaw
Produkcja muzyczna od podstaw
50.00 zł
Produkcja muzyczna w praktyce
Produkcja muzyczna w praktyce
120.00 zł
Bitwig Studio od podstaw
Bitwig Studio od podstaw
55.00 zł
Sound Forge od podstaw
Sound Forge od podstaw
40.00 zł
Kontakt 5 Kompedium
Kontakt 5 Kompedium
60.00 zł
Zobacz wszystkie
Live Sound & Instalation Newsletter
Krótko i na temat, zawsze najświeższe informacje