Europejski Festiwal Piosenki dla śpiewających solistów VOX 2013

2013-04-15
Europejski Festiwal Piosenki dla śpiewających solistów VOX 2013

Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w Festiwalu i do głosowania na faworytów. Konkurs w internecie potrwa do końca kwietnia. Finał konkursu odbędzie się w Ostrowcu Świętokrzyskim – Amfiteatr 02.06.2013r.

W czasie trwania konkursu jedna osoba może oddać tylko jeden głos na swojego faworyta.

Pomysłodawcą i dyrektorem Europejskiego Festiwalu Piosenki VOX jest mgr Zdzisław Staniszewski – muzyk, pedagog, animator kultury i szkolnictwa artystycznego. Celem imprezy jest prezentacja umiejętności wokalnych i językowych, propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki, promowanie aktywności twórczej, integracja międzynarodowa. Do konkursu może zgłosić się każda osoba, która do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń ukończy 16 lat.

Uczestnicy przygotowują po jednej piosence każdy, w dowolnym języku. Zgłaszać należy się poprzez nadesłanie na adres mailowy organizatorów skanu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, linku do zamieszczonego na You Tube nagrania video zgłaszanej piosenki, oraz skanu dowodu wpłaty kwoty 40 PLN tytułem „OPŁATY STARTOWEJ” na bankowe konto festiwalowe.

Do konkursu jurorzy kwalifikują uczestników na podstawie przesłuchanych nagrań video. Ocenie podlega strona muzyczna. Uwaga! Piosenkę musi wykonać osobiście osoba zgłaszająca się do konkursu. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów, zgłoszenie nie zostanie przyjęte. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań i zdjęć Festiwalu na płycie CD (DVD) i w internecie. Jury może przyznać nagrodę Grand Prix, miejsca od I do III, oraz wyróżnienia.

Organizatorami festiwalu są: Młodzieżowa Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Świętokrzyska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu II stopnia im. Miry Kubasińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Policealna Szkoła Artystyczna w Ostrowcu Świętokrzyskim.

www.vox2013.zrzeszeni.org

Live Sound & Instalation Newsletter
Krótko i na temat, zawsze najświeższe informacje