Szkolenia z obsługi systemu MagicQ firmy ChamSys

2012-03-01
Szkolenia z obsługi systemu MagicQ firmy ChamSys

Na przełomie stycznia i lutego firma PS Teatr wraz z firmą Technika Sceny przeprowadziły szkolenia z obsługi systemu MagicQ firmy ChamSys. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczestników z systemem MagicQ i zasadami jego funkcjonowania.

Zakres szkolenia obejmował programowanie i prace z urządzeniami konwencjonalnymi, inteligentnymi oraz LED od podstawowych aspektów pracy z konsoletą, do bardziej zaawansowanych jak np. wykorzystanie mappingu na urządzeniach.

Szkolenia z obsługi systemu MagicQ firmy ChamSys prowadzone były przez Marcina Konieczka, Dariusza Prokopa, Kamila Słowikowskiego oraz Krzysztof Kłaka. Udało się przeszkolić około 40 osób. Zróżnicowany poziom zaawansowania uczestników sprawił, że prowadzący i konsolety musiały sprostać rozmaitym zagadnieniom i wyzwaniom.

Oprócz dydaktycznych walorów szkolenia spotkania były ciekawą okazją do zawarcia nowych znajomości oraz ugruntowania już istniejących.

Chętnych do uczestnictwa w szkoleniach z obsługi systemu MagicQ firmy ChamSys prosimy o kontakt na adres biuro@technikasceny.pl.

Live Sound & Instalation Newsletter
Krótko i na temat, zawsze najświeższe informacje