Szkolenia dofinansowane z EFS

2011-02-18
Firma w katalogu: RCS Systemy komputerowe
SZKOLENIA - IT INNOWACYJNE I TWÓRCZE skierowane są do osób, które chcą zrozumieć świat nowych mediów, tworzyć profesjonalne materiały graficzne, animacje lub materiały dźwiękowe.Oferta szkoleniowa jest dofinansowana w 80% z Unii Europejskiej, w swoim zakresie obejmuje podniesienie kwalifikacji zawodowych w obszarze grafiki komputerowej, składu DTP, tworzenia stron internetowych i aplikacji na potrzeby internetu, produkcji muzycznych oraz technologii multimedialnych ze szczególnym uwzględnieniem montażu filmowego. W trakcie szkoleń wykorzystane zostaną specjalistyczne oprogramowanie firmy Adobe oraz Apple.

SZKOLENIA - IT INNOWACYJNE I TWÓRCZE skierowane są do osób, które chcą zrozumieć świat nowych mediów, tworzyć profesjonalne materiały graficzne, animacje lub materiały dźwiękowe.

Oferta szkoleniowa jest dofinansowana w 80% z Unii Europejskiej, w swoim zakresie obejmuje podniesienie kwalifikacji zawodowych w obszarze grafiki komputerowej, składu DTP, tworzenia stron inteetowych i aplikacji na potrzeby inteetu, produkcji muzycznych oraz technologii multimedialnych ze szczególnym uwzględnieniem montażu filmowego. W trakcie szkoleń wykorzystane zostaną specjalistyczne oprogramowanie firmy Adobe oraz Apple.

Podczas szkoleń wykorzystywane będą:

Adobe Photoshop® CS5 Extended
Adobe Illustrator® CS5
Adobe InDesign® CS5
Adobe Acrobat® 9 Pro
Adobe Flash Professional CS5
Adobe Dreamweaver® CS5
Final Cut Studio
Logic Studio

Udział w szkoleniach gwarantuje poszerzenie wiedzy w zakresie przygotowania materiałów graficznych, dźwiękowych i filmowych. Pozwoli na lepsze zrozumienie funkcjonowania Inteetu. Dzięki szkoleniom uczestnicy zwiększają swoje szanse zawodowe na rynku pracy.

Więcej informacji na stronie: www.szkolenia.rcs2.pl/
Osoby kontaktowe:
Iwona Majka: biuroprojektu@rcs2.pl, 508.126.451
Anna Pietrzyk, kierownik projektu: 601.252.198
biuro: 12.422.20.29