VIVACE - System wsparcia akustyki firmy Müller-BBM

2018-09-24
VIVACE - System wsparcia akustyki firmy Müller-BBM

Nie tak dawno, w cyklu Akustyka Budowlana, Rafał Zaremba prezentował zarówno mechaniczne, jak i elektroniczne metody regulacji akustyki pomieszczeń. Temat elektronicznych systemów wsparcia akustyki (SWA) poruszany był na łamach LSI też nieco wcześniej, w numerze marcowym z 2015 roku, gdzie skupiliśmy się na zainstalowanym w tamtym okresie, po raz pierwszy w Polsce, systemie AFC2 firmy Yamaha. Inne systemy, np. Carmen, ACS, LARES, SIAP czy Constellation Meyera zaprezentowane były w ubiegłym roku w numerze styczniowym. W tym artykule postaram się przedstawić kolejny z systemów SWA, o którym, co prawda, pojawiły się wzmianki we wspomnianych wyżej artykułach, ale szerszych informacji póki co nie było. A jest ku temu dobra okazja, bo system ten jest już dostępny w Polsce, w demo roomie firmy LTT, tak więc można o nim nie tylko poczytać, ale również go posłuchać – o czym więcej pod koniec artykułu.

Na początek przypomnijmy sobie (lub dowiedzmy się, jeśli nie czytaliście wcześniejszych artykułów na ten temat), co to takiego są te systemy wsparcia akustyki, skąd się wzięły i do czego służą. Jeśli akustyka obiektu nie jest odpowiednia dla danego typu wykonywanych w niej form muzycznych czy słownych można próbować ją naprawić. Można to robić

METODAMI MECHANICZNYMI

np. poprzez wymianę materiału pokrywającego ściany, na mniej lub bardziej pochłaniający (w zależności od tego, czy chcemy wytłumić salę, czy wprost przeciwnie, zwiększyć jej pogłos) lub poprzez zainstalowanie ustrojów akustycznych rozpraszających bądź absorbujących fale akustyczne. Można też tak zaprojektować salę, aby adaptować jej akustykę do różnych form wydarzeń, jakie będą miały tam miejsce. Dzięki temu staje się ona obiektem uniwersalnym, co jest obecnie bardzo pożądane, choćby z powodów ekonomicznych – mogą w niej odbywać się nie tylko wydarzenia muzyczne jednego rodzaju (np. koncerty muzyki symfonicznej, spektakle operowe, itp.), ale również imprezy, podczas których używane jest nagłośnienie. Dokonuje się tego poprzez zaplanowanie, jeszcze na etapie projektowania, elementów zmiennej akustyki, np. kurtyn i banerów akustycznych czy specjalnych komór pogłosowych (przykładem pierwszego rozwiązania są obie sale koncertowe nowej siedziby NOSPR w Katowicach, a druga technologia jest wykorzystywana w sali koncertowej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu). Są to jednak rozwiązania szalenie kosztowne i nie każdy może sobie na nie pozwolić – tym bardziej, jeśli mamy do czynienia nie z nowoprojektowanym obiektem, ale takim, który już istnieje i w którym chcemy poprawić warunki akustyczne bez konieczności jego przebudowy.

Alternatywą dla opisanych mechanicznych metod zmiany akustyki obiektu są znacznie tańsze i nie wymagające takich nakładów pracy (i czasu) metody elektroniczne, czyli

SYSTEMY WSPARCIA AKUSTYKI

Tego typu systemów – aczkolwiek nie identycznych, różniących się bowiem nie tylko zastosowaną technologią, ale również sposobem zmiany akustyki sali – jest kilka. Nie będziemy tu opisywać wszystkich – zainteresowanych odsyłam do wymieniowych wyżej artykułów w numerach 3/2015, 12/2016 i 1/2017. Tytułem wprowadzenia (albo przypomnienia) powiedzmy tylko króciutko kilka zdań o

RODZAJACH SYSTEMÓW WSPARCIA AKUSTYKI

Wyróżnić możemy dwa, a w zasadzie trzy – przy czym trzeci jest hybrydą dwóch pozostałych. Te dwa podstawowe to System Regeneratywny i System In-Line.

SYSTEM REGENERATYWNY

Pierwszy z nich, nazywany też Wsparciem Pola Akustycznego (ang. Assistance of Sound Field, w skrócie A-SF) polega – w dużym skrócie – na tworzeniu dodatkowego pogłosu na podstawie pogłosu naturalnego, poprzez wzmacnianie oraz przetwarzanie dźwięku w pętli między głośnikami a mikrofonami rozmieszonymi w pomieszczeniu. Zwiększanie energii akustycznej przy relatywnie wysokim sprzężeniu zwrotnym pozwala „regenerować” odbicia – stąd nazwa „regeneratywny”. W związku z zasadą działania systemy potrzebują specjalnych technik, najczęściej cyfrowych, zapobiegających zmianie barwy powstałej w wyniku sprzężeń akustycznych. Przykładem „czystego” systemu regeneratywnego są systemy XLNT-MCR i CARMEN.

 

Opatentowane przetwarzanie sygnału systemu VIVACE może obsłużyć do 40 sygnałów z mikrofonów, w wielu niezależnych warstwach przetwarzania.

 

Zaletą systemu regeneratywnego jest to, iż wykorzystuje istniejące w pomieszczeniu odbicia, a więc i odpowiedź częstotliwościową sali, brzmiąc bardzo naturalnie, bowiem w celu zmiany akustyki obiektu system nie dodaje żadnych „sztucznych” odbić. Z drugiej strony w niektórych przypadkach może to być też wadą – zmiana akustyki pomieszczenia jest ograniczona tylko do wzmocnienia tego, co w nim jest (istniejących odbić). Zwiększając czas pogłosu sprawiamy, że ilość energii akustycznej w pomieszczeniu zwiększa się – dłuższy czas pogłosu znaczy głośniej i vice versa, głośniej znaczy dłuższy czas pogłosu.

Kolejną zaletą systemu regeneratywnego jest to, że zakres jego działania obejmuje cały obiekt. Efekty pracy można usłyszeć nie tylko na widowni, ale także na scenie. Ponadto, jeżeli sztuka wymaga od artystów, aby znajdowali się w strefie widowni, nadal możliwe jest wspomaganie akustyki, a tym samym zostaną zachowane oczekiwane warunki.

SYSTEM IN-LINE

W latach 1987-1991 na rynku pojawiały się kolejno trzy nowe systemy wsparcia akustyki prezentujące zupełnie inne podejście, które złamały nieodłączną zasadę systemów regeneratywnych –„dłuższy (czas pogłosu) oznacza głośniej”. Systemy In-Line  opierają swoje działanie prawie całkowicie na dźwięku bezpośrednim ze źródła. Wykorzystują specjalny algorytm pogłosowy wytwarzany przez procesory DSP dostępne w tamtym czasie, minimalizując akustyczny feedback poprzez umieszczenie mikrofonów kierunkowych (o charakterystyce kardioidalnej lub superkardioidalnej) możliwie jak najbliżej wykonawców, a więc w obrębie sceny. Dzięki temu uzyskano możliwie najmniejsze sprzężenie w pętli akustycznej. Przykładem systemów In-Line są LARES, ACS i Vivace.

Procesory DSP wykorzystane w systemie pozwalają na zmianę nie tylko długości czasu pogłosu, ale także jego charakterystyki częstotliwościowej. Ponadto odpowiadają one za redukcję ewentualnie powstałych sprzężeń zwrotnych. W efekcie, metoda ta jest bardzo elastyczna. Zmiany zachodzą nie tylko w zakresie wydłużenia czasu pogłosu, bez znaczącej zmiany poziomu ciśnienia akustycznego w sali, ale także w kwestii symulowania wczesnych odbić, co znacząco wpływa na odbiór wielkości przestrzeni. Jeśli pomieszczenie, w którym zainstalowany jest system jest „suche” (duże tłumienie = mała energia = krótki czas pogłosu) efekt finalny pracy SWA jest w niemalże w 100-procentach zależny od systemu, co pozwala na praktycznie dowolne kreowanie akustyki pomieszczenia.

Minusem systemów in-line jest to, że poprawa akustyki następuje tylko dla tych źródeł dźwięku, które znajdują się w obrębie „pracy” kierunkowych mikrofonów, np. sceny. Dźwięki dochodzące z innych rejonów, np. z widowni, nie są „uwzględnione” w pracy systemu, chyba że pracuje tam osobny system. Za pomocą „czystych” systemów in-line trudno jest też suportować naturalną akustykę sali, obejmującą całą jej przestrzeń.

HYBRYDOWE SYSTEMY REGENERATYWNE

Dwie firmy podjęły wyzwanie zbadania możliwości połączenia obu znanych do tej pory typów systemów wsparcia akustyki – regeneratywnego i in-line – aby uzyskać system, który w celu zachowania naturalnego brzmienia sali z jednej strony będzie wykorzystywał jej aktualną akustykę, a z drugiej pozwoli na dodawanie dodatkowych „nienaturalnych” odbić, dzięki czemu uzyska się większą kontrolę nad kreowaniem przestrzeni akustycznej. W ten sposób niejako wdrożono na drodze elektronicznej znaną od lat koncepcję zmiany odpowiedzi częstotliwościowej sali poprzez użycie zewnętrznych przestrzeni. W mechanicznej wersji metoda ta polega na dodaniu drugiej przestrzeni – sąsiadującej lub otaczającej istniejące pomieszczenie – i połączeniu tych przestrzeni poprzez zamykane mechanicznie wrota. Otwarcie owych wrót pozwala zmienić akustykę sali poprzez zwiększenie czasu pogłosu. Oczywiście w ten sposób można otrzymać tylko dwie kombinacje – pogłos samej sali lub zwiększony pogłos przez otwarcie wrót.

\

 

VIVACE łączy zarejestrowane odpowiedzi impulsowe sal o uznanej akustyce z sygnałami zebranymi przez mikrofony umieszczone w audytorium i tworzy harmonijną, idealną akustykę sali koncertowej lub operowej.

 

Wspomniane dwie firmy i ich systemy to AFC firmy Yamaha (w swojej pierwszej wersji zaprojektowany w 1987 roku przez panów Kawakami, Shimuzu i Watanabe) oraz VRAS (Variable Room Acoustics System), zaprezentowany w 1991 roku przez firmę LCS, który stworzył M.Poletti. Ten drugi system znany jest obecnie jako Constellation i od 2005 roku oferowany przez firmę Meyer Sound.

W systemach hybrydowych, dzięki mikrofonom rejestrującym dźwięk bezpośredni od artystów, na scenie można generować dodatkowe wczesne odbicia. Wydłużenie czasu pogłosu uzyskuje się na podstawie sygnałów zebranych przez mikrofony umieszczone na lub za odległością krytyczną sali, czyli w polu, w którym energia dźwięków odbitych jest większa niż energia dźwięku bezpośredniego. Dzięki temu łatwiejsze jest wygenerowanie jednorodnego czystego („niezakłóconego” dźwiękiem bezpośrednim) pogłosu.

Zaletą systemów hybrydowych jest to, że obejmują one swoim działaniem całą salę. W rezultacie uzyskuje się nie tylko bardzo duże możliwości regulacji czasu pogłosu, ale także kreowania wczesnych odbić.

VIVACE

System VIVACE pojawił się na rynku w 2008 roku, a jego miejsce narodzin to firma Müller-BBM zlokalizowana w Planegg, na przedmieściach Monachium. Firma jest jednym z wiodących na świecie biur  zajmujących się akustyką pomieszczeń, fizyką budowlaną i ochroną środowiska, z ponad 60-letnią historią. Akustyka wnętrz była jedną z podstawowych działalności od samego początku istnienia firmy. Począwszy od końca lat pięćdziesiątych, wraz z kontynuacją działalności w zakresie akustyki wnętrz i budynków, firma rozwinęła swoją działalność w kierunku kontroli hałasu przemysłowego i ochrony przed hałasem w planowaniu miast. Müller-BBM rósł i stał się znany poza granicami Niemiec.

 

Od 2006 roku 40 obiektów na całym świecie wyposażonych jest w system VIVACE.

 

Wraz ze wzrostem znaczenia systemów rozgłoszeniowych i nagłośnieniowych, projektowanie wysokiej jakości systemów elektroakustycznych stało się kolejnym obszarem wiedzy specjalistycznej w Müller-BBM. Symbioza akustyki pomieszczeń i systemów nagłośnieniowych kilka lat później zaowocowała narodzinami nowego systemu – VIVACE.

System ten jest efektem zdobytej wiedzy na temat akustyki w połączeniu z odważnymi, kreatywnymi pomysłami. Od 2015 roku Müller-BBM Acoustic Solutions GmbH zarządza produkcją, sprzedażą i rozwijaniem systemu VIVACE (wcześniej sprzedażą tego systemu zajmowała się firma Stage Tec).

KREOWANIE AKUSTYKI W OBIEKTACH ZA POMOCĄ SYSTEMU VIVACE

Pożądanym ideałem dla systemu VIVACE są sale koncertowe o uznanej akustyce, która może być niejako „przeniesiona” do innych pomieszczeń, z wykorzystaniem odpowiedzi impulsowej tychże sal. Odpowiedzi te są rejestrowane w celu dalszego przetwarzania, ponieważ stanowią one całościową charakterystykę przestrzeni dźwiękowych wraz z ich wszystkimi licznymi niuansami akustycznymi. VIVACE łączy te odpowiedzi impulsowe z sygnałami zebranymi przez mikrofony umieszczone w audytorium i tworzy harmonijną, idealną akustykę sali koncertowej lub operowej. Oferowane przez system możliwości regulacji i przetwarzania pozwalają na niemalże dowolną, a zarazem precyzyjną, realizację wszystkich zamierzeń twórczych użytkownika systemu.

PROCESOR VIVACE

Sercem systemu jest procesor VIVACE. Składa się z dwóch redundantnych jednostek, które są monitorowane i kontrolowane przez Ethernet. Opatentowane przetwarzanie sygnału może obsłużyć do 40 sygnałów z mikrofonów, w wielu niezależnych warstwach przetwarzania. Algorytmy splotu dokonywane w czterech głównych procesorach i 32 dodatkowe silniki tworzą naturalne pole dźwiękowe, z maksymalnie 192 różnymi sygnałami wyjściowymi opartymi na kombinowanych odpowiedziach impulsowych wysokiej rozdzielczości. Skład każdego z 192 sygnałów wyjściowych można dostosować w szczegółach. Wysoka zdolność przetwarzania i efektywna implementacja algorytmów umożliwia VIVACE jednoczesne generowanie do czterech przestrzeni akustycznych o niezależnych charakterystykach. Z tymi czterema wariantami możliwe jest akustyczne skomponowanie różnych obszarów sali koncertowej lub opery według wymogów artystycznych, lub zmieszanie różnych pól akustycznych w jedno.

Istotną cechą systemu VIVACE jest jego otwartość, w sensie współpracy z produktami różnych firm. Sam procesor nie jest jakąś specjalnie produkowaną (czyli strasznie drogą) jednostką, tylko komputerem PC, oczywiście odpowiednio zoptymalizowanym i przystosowanym do pracy w systemie VIVACE. Natomiast mikrofony, głośniki, wzmacniacze i interfejsy mogą pochodzić od dowolnego producenta, oczywiście o ile spełniają dość rygorystyczne wymagania odnośnie jakości – wszystko to, aby uzyskać wysokiej klasy „brzmienie”.

VIVACE W PRAKTYCE

Oczekiwania współczesnej publiczności są bardzo wysokie. W świecie nagrań cyfrowych, płyt CD i DVD oraz systemów surround pracujących w domowych zaciszach, słuchacz jest już w pełni świadomy możliwości dźwiękowych utworu muzycznego, jeszcze przed wejściem do sali koncertowej.

Miarą tego postępu są ogromne wyzwania, jakie podjąć muszą twórcy współczesnych musicali. Z jednej strony słuchacz szuka naturalnego, autentycznego dźwięku, z drugiej zaś oczekuje idealnego, trójwymiarowego obrazu dźwiękowego, który może stawić czoła współczesnym wyrafinowanym technikom nagraniowym. Naturalna akustyka sal, w których odbywają się tego typu (i inne) spektakle może nie do końca spełniać te wymagania.

 

Set źródeł dźwięku składa się z konwencjonalnych zestawów głośnikowych typu point source, o szerokim kącie dyspersji i stałej kierunkowości, zainstalowanych wokół widowni na ścianach i suficie.

 

Właśnie tam do gry wkracza VIVACE. Duża liczba głośników w całym audytorium służy do poprawy istniejącej akustyki poprzez dodawanie dodatkowych odbić w pomieszczeniu. W jaki sposób ta dodatkowa energia dźwiękowa jest generowana?

O użyciu odpowiedzi impulsowej już wspominałem. Pozostałe składniki to sygnały wejściowe zbierane z precyzyjnie umiejscowionych mikrofonów wysokiej jakości. Konfiguracja mikrofonów dla VIVACE składa się z wielu głównych mikrofonów zbierających idealnie dźwięk orkiestry (i/lub innych wykonawców na scenie) i pewnej liczby mikrofonów zbierających naturalną akustykę sali. Te składniki są następnie integrowane w systemie przetwarzania. Set źródeł dźwięku składa się z konwencjonalnych zestawów głośnikowych typu point source, o szerokim kącie dyspersji i stałej kierunkowości, zainstalowanych wokół widowni na ścianach i suficie, a także źródeł line array, których wiązka może być sterowana elektronicznie. Precyzyjne ogniskowanie i minimalny spadek poziomu z odległością – cechy charakterystyczne źródeł liniowych – pozwalają na kreatywną kontrolę dźwięku w pomieszczeniu dla wszystkich miejsc siedzących.

Sześć czynników gwarantujących sukces, w procesie wspomagania akustyki, które z powodzeniem realizuje system VIVACE to:

1.    Wysokiej klasy mikrofony studyjne w obszarze sceny
2.    Kolejny set pojemnościowych mikrofonów nad widownią
3.    Zapisana odpowiedź impulsowa obiektu o doskonałej akustyce
4.    Opatentowane wewnętrzne przetwarzanie sygnału
5.    Głośniki dookoła publiczności
6.    Specjalistyczna wiedza inżynierów projektujących i strojących system.

To jednak nie koniec tego, co oferuje VIVACE. Mając tak rozbudowany system, z wieloma niezależnym źródłami sygnałów rozmieszczonymi na całej widowni trudno nie pokusić się o wykorzystanie takiego systemu do tworzenia

PRZESTRZENI 3D

W tworzeniu efektów 3D VIVACE może wyjść na pierwszy plan i zdefiniować przestrzenie akustyczne, które zelektryzują widownię i przeniosą ją do innego świata.

VIVACE nadaje obiektom dźwiękowym dokładną lokalizację, czy to na scenie, czy też wokół publiczności. Źródło może być kontrolowane i programowane pod względem kierunku, wielkości i postrzegania odległości od słuchacza. Jako nowoczesny system audio 3D VIVACE oferuje dotychczas niespotykaną przejrzystość i naturalną reprodukcję dźwięku dookólnego i efektów specjalnych. Technologia, opracowana aby spełniać wysokie standardy wymagane w przypadku muzyki klasycznej, przynosi korzyści wszystkim gatunkom, od mowy, poprzez teatr, na produkcjach muzycznych kończąc.

Obiekty można przenosić w modelu 3D pomieszczenia w oprogramowaniu do zdalnej kontroli za pomocą myszy, ekranu dotykowego lub rysika. Co więcej, VIVACE może osadzać te obiekty w akustyce związanej z otoczeniem (np. las, jaskinia, szczyt góry, ulica między wysokimi budynkami), tworząc trójwymiarową wirtualną rzeczywistość, która otula słuchacza jak akustyczna półsfera i pozostawia trwałe wrażenie w świadomości i nieświadomości widza.

Cechy, jakimi dysponuje system VIVACE w kwestii dźwięku 3D to:

1.    Precyzyjna lokalizacja
2.    Zdefiniowanie wielkości źródła i odległości od słuchacza
3.    Manualne lub automatyczne pozycjonowanie – w czasie rzeczywistym lub pre-programowane
4.    Generowanie naturalnego tła dźwiękowego (deszcz, hałas tłumu itp.)
5.    Reprodukcja dowolnego formatu wielokanałowego.

KALIBRACJA SYSTEMU

Uruchomienie systemu VIVACE składa się z dwóch etapów – trwającej do czterech dni podstawowej konfiguracji, a następnie dokładnej korekty podczas prób. Podczas podstawowej konfiguracji, mierzone i strojone są – dla każdego głośnika – odpowiedź częstotliwościowa, poziom i wymagane opóźnienie, a system jako całość jest dostrojony w celu jego zharmonizowania z widownią.

Następnie ustawiane i konfigurowane są mikrofony na scenie. Celem tego jest stworzenie jednorodnej akustyki we wszystkich częściach widowni. Znajome kryterium, czyli czas pogłosu, jest bardzo ważne, ale nie jest to jedyny decydujący czynnik. Szczególnie ważne w postrzeganiu cech akustycznych pomieszczenia są wczesne odbicia. W związku z tym przywiązywana jest duża uwaga do kompozycji i poziomu energii tego składnika akustyki pomieszczenia. Ostatni etap, kończący proces uruchamiania systemu, ma miejsce podczas prób z orkiestrą, śpiewakami lub aktorami. Akustyka pomieszczenia jest dopracowana, aby odpowiednio ulepszyć realne źródła na scenie i spełnić twórcze wymagania i życzenia. Podczas tego ostatniego etapu użytkownicy końcowi są intensywnie zaangażowani w proces strojenia systemu.

VIVACE NA ŚWIECIE…

Od 2006 roku do 2015 na całym świecie obiektów wyposażonych w system VIVACE było 21 – głównie w Niemczech oraz Danii, Austrii, Szwajcarii, Francji, Włoszech, a także w Rosji, Chinach, Malezji i Emiratach Arabskich. Odkąd w 2015 roku firma Müller-BBM sama wzięła w swoje ręce kwestie promocji i sprzedaży systemu w ciągu dwóch lat, od 2016 roku do dziś, na świecie zostało zainstalowanych kolejnych 18 systemów – 4 w Chinach, po 3 w Norwegii, Niemczech i Szwajcarii, a także na Malcie, w Rosji i Australii (w słynnej Sydney Opera, ale nie w Sali Koncertowej, tylko teatralnej).

…I W POLSCE

Systemu VIVACE, jak wspomniałem na początku, można też posłuchać w Polsce. Co prawda nie w jakiejś sali koncertowej czy operowej (choć może wkrótce i w takim obiekcie się pojawi), ale demo roomie firmy LTT w Warszawie. W zupełności jednak wystarczy, aby usłyszeć system „w boju” i poczuć się jak w prawdziwej sali koncertowej o światowej akustyce. Co ważne nie jest to „czasowa ekspozycja”, ale system zainstalowany na stałe, a wszyscy zainteresowani jego prezentacją mogą kontaktować się z Manufakturą Technologiczną (kontakt na końcu artykułu), która jest partnerem firmy Müller-BBM w Polsce i brała czynny udział w stworzeniu systemu demo w Polsce.

 

Systemu VIVACE można też posłuchać w Polsce, w demo roomie firmy LTT w Warszawie. Na zdjęciu Dipl.-Ing. Bernd Noack z Müller-BBM Acoustic Solution (w środku), a także Maciej Łukaszewicz, prezes zarządu Manufaktury Technologicznej (z prawej) podczas strojenia systemu w Polsce.

 

VICELLO

System VIVACE, nie ma co ukrywać, tani nie jest – już sam fakt, że do jego pracy potrzeba sporej liczby wysokiej jakości komponentów (kilkanaście mikrofonów, kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset zestawów głośnikowych, kilkanaście-kilkadziesiąt wzmacniaczy) „nabija” cenę systemów do wartości zawrotnych. Firma Müller-BBM wyszła jednak naprzeciw mniej zasobnym klientom, którzy nie potrzebują aż tak rozbudowanego systemu. Dla szkół muzycznych, mniejszych sal wielofunkcyjnych, domów kultury, ale też i indywidualnych użytkowników, Müller-BBM oferuje mniejszy (i znacznie tańszy) system VICELLO, który przy znacznie mniejszej liczbie kanałów i komponentów zachowuje właściwości „dużego” VIVACE, oczywiście w odpowiednio mniejszej skali.

Procesor VICELLO obsługuje maksymalnie 16 kanałów wejściowych, do których podłącza się  miniaturowe mikrofony, i 24 kanały wyjściowe, z których sygnał podawany jest do wzmacniaczy, do których z kolei można podłączyć do 30 głośników. Mikrofony i głośniki są umieszczane naprzemiennie, aby zebrać dźwięk pomieszczenia oraz wyemitować sygnał głośnikowy do przetwarzania regeneratywnego.

Podstawowa wersja VICELLO wykorzystuje te same algorytmy przetwarzania, co VIVACE. Wszystkie sygnały i odpowiedzi impulsowe są przetwarzane z częstotliwością próbkowania 48 kHz i rozdzielczością równą 24 bity. Zebrane sygnały mikrofonowe są łączone ze specjalnie opracowanymi odpowiedziami impulsowymi i algorytmami splotowymi, aby tonalnie poszerzać i optymalizować pomieszczenie w jego postrzeganiu, bez słyszalnej alienacji.

 

Dla szkół muzycznych, mniejszych sal wielofunkcyjnych, domów kultury Müller-BBM oferuje mniejszy (i tańszy) system VICELLO, który przy znacznie mniejszej liczbie kanałów i komponentów zachowuje właściwości „dużego” VIVACE.

 

Pojedynczy głośnik ma niewielki udział w wytwarzaniu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu. Dlatego sygnały głośnikowe nie są zauważalne (a raczej słyszalne), nawet w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Dopiero nałożenie różnych sygnałów głośnikowych powoduje utworzenie zmodyfikowanego dźwięku pomieszczenia. Dodane zasoby energii jednorodnie mieszają się z dźwiękiem w pomieszczeniu i nie odbiegają od naturalnej akustyki. Znajduje to również odzwierciedlenie w pomiarach.

VICELLO jest dostarczany jako kompletny system obejmujący procesor, wszystkie wymagane interfejsy audio, wzmacniacze, głośniki, wraz z uchwytami montażowymi, oraz mikrofony. System projektuje się za pomocą modelu pomieszczenia 3D, w którym określa się pozycje mikrofonów i głośników. Firma wykonująca instaluje urządzenia zgodnie z przedłożonymi dokumentami projektowymi. Ponadto firma wykonująca musi dostarczyć następujące urządzenia i usługi: kompletne okablowanie, szafkę (19”, o wysokości co najmniej 20U), sieć WLAN wraz ze switchem, zasilacz oraz wykonać montaż wszystkich głośników i mikrofonów zgodnie z dokumentacją projektową.

Projekt i zatwierdzenie firmy wykonującej oraz kompletna kalibracja są wykonywane przez akustyków z Müller BBM Acoustic Solutions GmbH. Przy pierwszym uruchomieniu i kalibracji wymagane jest połączenie internetowe z serwerem Müller-BBM ASO. Po kalibracji dostępnych jest do 12 presetów o różnych charakterystykach akustycznych, dla różnych aplikacji, począwszy od próby solistycznej, aż po koncert chóru.

Ustawienia są wybierane z poziomu przeglądarki internetowej za pośrednictwem sieci WLAN, przy użyciu dowolnego urządzenia sieciowego (np. smartfona z system Android, iPhone’a, iPad’a, tabletu Windows lub notebooka). Aplikacja jest chroniona hasłem, więc nieautoryzowany dostęp jest wykluczony. WLAN, adresy IP i hasło aplikacji mogą być definiowane przez użytkownika.

Więcej informacji o systemach VIVACE i VICELLO na stronie internetowej producenta: www.mbbm-aso.com oraz w firmie Manufaktura Technologiczna (www.manufakturatechnologiczna.pl).

Estrada i Studio Kursy
Produkcja muzyczna od podstaw
Produkcja muzyczna od podstaw
50.00 zł
Produkcja muzyczna w praktyce
Produkcja muzyczna w praktyce
120.00 zł
Bitwig Studio od podstaw
Bitwig Studio od podstaw
55.00 zł
Sound Forge od podstaw
Sound Forge od podstaw
40.00 zł
Kontakt 5 Kompedium
Kontakt 5 Kompedium
60.00 zł
Zobacz wszystkie
Live Sound & Instalation Newsletter
Krótko i na temat, zawsze najświeższe informacje