Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa

2016-05-30
Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa

Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa jest wojskowym ośrodkiem kultury, powołanym do upowszechniania kultury narodowej i tradycji oręża polskiego, kreowania warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, działalności promocyjnej wojska oraz działań na rzecz żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin, a także byłych żołnierzy, kombatantów, organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń zajmujących się problematyką proobronną.

Obiekt ten w ubiegłym roku przeszedł gruntowny remont, przy okazji którego klub został wyposażony w nowy sprzęt nagłośnieniowy (zarówno sala teatralno-kinowa, jak i sala kolumnowa).

14 lutego, w Walentynki, odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa po modernizacji, zaś w tym miesiącu miała miejsce inauguracja Sceny Garnizon, którą rozpoczął koncert zespołu „Pectus” promujący ich nową płytę „Kobiety” – nieprzypadkowo, bowiem odbył się on 8 marca, a więc w Dniu Kobiet. W kolejnych widzowie mogli wziąć udział m.in. w recitalu Zbigniewa Zamachowskiego, koncercie krakowskiego zespołu klezmerskiego KROKE i recitalu Piotra Machalicy oraz obejrzeć kilka spektakli teatralnych.

KLUB DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA


Siedzibą Klubu DGW jest budynek przy al. Niepodległości 141 na warszawskim Mokotowie, który mieści m.in. dużą salę nazwaną Sceną Garnizon oraz salę kameralną (Sala Kolumnowa) – obie wyposażone w nowe systemy nagłośnieniowe. Scena Garnizon będzie centrum prezentacji wydarzeń kulturalnych inicjowanych przez Fundację Garnizon Sztuki, założonej w maju 2014 roku przez Grażynę Wolszczak. Od tego czasu fundacja realizuje projekty z obszaru kultury i sztuki. Scena Garnizon ma być miejscem dialogu z widzem, otwartym polem twórczym dla artystów, mecenasów kultury i różnych środowisk społecznych, chcących angażować się w szerzenie wartościowych idei oraz aktywny rozwój stolicy. Kultura, nowoczesna sztuka, głównie z obszarów teatru, muzyki, filmu oraz sztuk wizualnych, będzie w centrum zainteresowania nowej Sceny Garnizon. Pierwszą teatralną produkcją fundacji był spektakl „Pozytywni”, którego uroczysta premiera odbyła się gościnnie w Teatrze Imka w Warszawie.

SCENA GARNIZON


Główna sala obiektu to sala kinowo-widowiskowa, a więc wielofunkcyjna, z wszelkimi plusami i minusami tego typu rozwiązania. Do minusów trzeba zaliczyć konieczność takiego dostosowania akustyki pomieszczenia, która została zaprojektowana na nowo, aby wypośrodkować często istotnie różniące się wymagania w tej kwestii dla projekcji filmowych, spektakli teatralnych i koncertów. Z uwagi jednak na to, że koncerty będą to głównie wydarzenia z użyciem systemu nagłośnieniowego (które nie wymagają tak dużego pogłosu, jak koncerty akustyczne), osiągnięto kompromis pozwalający na uzyskanie satysfakcjonujących warunków akustycznych zarówno dla projekcji filmów (wymagany jak najmniejszy pogłos), spektakli (potrzebna bardziej „żywa” sala), jak i koncertów.

Do kwestii czasu pogłosu sali wrócimy, kiedy będziemy omawiali wyniki pomiarów w niej przeprowadzonych.

Zarówno adaptacje akustyczne, jak i instalacje elektroakustyczne projektowała gliwicka firma Telos Audio Consulting. W ramach wyposażenia obiektu znalazły się:
– dźwiękowy system ostrzegawczy,
– system kinowy DOLBY 5.1,
– system koncertowy sali kinowo-widowiskowej (Scena Garnizon),
– system koncertowy kameralnej sali wielofunkcyjnej,
– systemy nagłośnienia dla dwóch sal konferencyjnych oraz dla sali ćwiczeń ruchowych.

Nas najbardziej interesowały będą drugi i trzeci podpunkt, a więc systemy koncertowe Sceny Garnizon i kameralnej sali wielofunkcyjnej, i im właśnie bliżej przyjrzymy się w tym artykule. W obu przypadkach projektanci musieli uwzględnić wyjątkowo szeroki zakres wydarzeń, które będą musiały obsłużyć aparatury tych dwóch pomieszczeń.

Wojsko prowadzi własną politykę kulturalną, zatem obok wszystkich typowych elementów należało również uwzględnić sporo dodatkowych urządzeń czy rozwiązań, tak aby użytkownik otrzymał spójne, dobrze przygotowane do eksploatacji systemy.

SYSTEM KONCERTOWY SALI KINOWO-WIDOWISKOWEJ (SCENY GARNIZON)


Projekty systemów zostały wykonane jesienią 2011 roku, a ich realizacja rozpoczęła się w czerwcu 2015 roku, od spotkania z użytkownikiem i dyskusji na temat ewentualnych zmian w architekturze sprzętu. Potrzeba zmian wynikała z poszerzenia funkcji systemu, który z zainstalowanego na stałe miał być dostarczony jako w pełni mobilny zestaw sprzętu. Wnosiło to oczywiście szereg poważnych zmian, nie tylko w architekturze jako takiej, ale przede wszystkim we wszystkich aspektach instalacyjnych – poczynając od zmian w szafach, podziałów na wielkości odpowiednie do transportu, przyjęcie innych rozwiązań w technologii połączeń, a kończąc na zmianie systemu głównego i znaczącym zwiększeniu możliwości systemu w paśmie subniskotonowym.

Po wielotygodniowych uzgodnieniach technicznych i kosztorysowych, w październiku ubiegłego rozpoczęto realizację systemów nagłośnienia, którą wykonała firma Dysten z Zabrza (we współpracy z firmą Power Box), będąca również odpowiedzialna za integrację wszystkich systemów oraz dostarczenie urządzeń firm Fohhn Audio i MBHO.

SYSTEM FRONTOWY


jaki zdecydowano się użyć w głównej sali klubu, składa się z urządzeń niemieckiej firmy Fohhn Audio AG. Jest to pierwszy w Polsce koncertowy system liniowy z regulowaną elektronicznie wiązką dźwięku Focus Modular, składający się z modeli FM 400 i FM 100 o dużej mocy wyjściowej. Wysokotonowe moduły FM 100 są wyposażone w neodymowe głośniki z komorą kompresyjną o średnicy wyjścia 1”, umieszczone w falowodach/roztrąbach. Konstrukcja tych modułów przewiduje ich łączenie z modułem nisko-średniotonowym FM 400, wyposażonym w 32 neodymowe głośniki o średnicy 4”.

Dzięki zachowaniu kompaktowych rozmiarów i eleganckiego wyglądu urządzenia nadają się do instalacji w najbardziej wymagających obiektach. Za przykład może posłużyć najbardziej prestiżowa instalacja takich urządzeń w Opera Bastille w Paryżu.

Wiązka dźwięku emitowana przez moduły FM 100 i FM 400 może być precyzyjnie regulowana w płaszczyźnie pionowej, w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem oprogramowania dostarczanego przez producenta.

Moduły Focus Modular dysponują wbudowanymi wzmacniaczami klasy D, zintegrowanymi ze specjalistycznymi DSP, przeznaczonymi tylko do obsługi funkcji sterowania wiązką. Oprócz tego każdy moduł jest wyposażony w dodatkowe procesory, których rolą jest zabezpieczenie elektryczne głośników oraz możliwość wprowadzenia ustawień generalnych dla całego zespołu głośnikowego (korektor parametryczny, linia opóźniająca, zwrotnica, procesory dynamiki, generatory: przestrajalny sinus oraz szum różowy). Całości dopełnia moduł zdalnego sterowania Fohhn Net. Wszystkie elementy, począwszy od głośników, poprzez elektronikę oraz obudowy, zostały skonstruowane przez inżynierów Fohnn Audio AG.

Jeśli chodzi o możliwości sterowania wiązką dźwięku w płaszczyźnie wertykalnej, to system Focus Modular oferuje regulację pochylania wiązki w zakresie ± 40°, regulację kąta dyspersji w zakresie od 0°(!) do 90°, regulację położenia osi wiązki w całym zakresie długości systemu (środek wiązki równie dobrze może znajdować się na osi systemu, jak i skrajnie u góry lub dołu) oraz możliwość podziału na dwie niezależne wiązki z oddzielnym filtrem górnoprzepustowym dla każdej. Kąt dyspersji wiązki w płaszczyźnie poziomej jest stały i wynosi 90°.

Dodatkowo w przypadku wersji typowo instalacyjnych moduły są wyposażone w drugie wejście audio, o programowanym priorytecie, moduł zasilania awaryjnego napięciem stałym 24 V oraz wyjściem zgodnym EN 60849/DIN VDE 0828 do przekazania informacji o błędzie do systemu nadrzędnego. Takie wersje mają inne porty wejściowe, wyposażone w złącza typu Phoenix w miejsce złącz Neutrik w wersjach mobilnych.

Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa został wyposażony w komplet akcesoriów służących pracy systemu poza obiektem, w tym w plenerze. Składają się na to ramy do podwieszania, przeguby Cardana do nadawania skrętu poziomego, pokrowce przeciwdeszczowe oraz pokrywy elektroniki i portów wejściowych oraz skrzynie transportowe.

Dla uzupełnienia kanałów głównych zastosowano frontfill złożony z trzech zespołów głośnikowych serii AT, model 09, również firmy Fohhn Audio.

Są to klasyczne zespoły głośnikowe o konstrukcji d’Apollito i zamkniętej obudowie, wyposażone w dwa głośniki nisko-średniotonowe 6,5” oraz głośnik z komorą kompresyjną o średnicy wyjścia 1”. Frontfille są fabrycznie przystosowane do montażu poziomego, dzięki czemu przy bardzo dobrej wydajności akustycznej w małym stopniu ograniczają widoczność sceny z pierwszych rzędów. Zestawy AT 09 są napędzane dwukanałowym wzmacniaczem D-2.750 Fohhn Audio.

Dopełnieniem systemu frontowego są dwa zespoły superniskotonowe, model PS-9.

Te unikalne zestawy o potężnej mocy wyjściowej mają konstrukcję, która zapewnia wyjątkowo czysty bas. Dzieje się tak dzięki kontrolowaniu za pomocą sondy pomiarowej zmian ciśnienia w komorze głośnika i porównywaniu – w czasie rzeczywistym – zmian w odniesieniu do kształtu sygnału wejściowego. Dzięki temu potężny zespół basowy z głośnikiem o średnicy 21” daje dźwięk czysty, bez zakolorowań i bardzo szybki. Dzieje się to również dzięki niemałemu wbudowanemu wzmacniaczowi (PS-9 jest subbasem aktywnym) o szczytowej mocy wyjściowej 8,5 kW. Urządzenie jest stosowane w Europie do koncertów muzyki klasycznej. Przy maksymalnej mocy wyjściowej PS-9 generuje 145 dB z 1 m i dysponuje niezwykle sprawnie działającym presetem do pracy kardioidalnej (w zestawieniu z drugim, bliźniaczym urządzeniem). Oczywiście urządzenie jest dostarczone z kompletem pokryw zabezpieczających i odłączalnymi kołami transportowymi.

SYSTEM MONITOROWY SCENY


również został „skomponowany” korzystając z bogatej oferty urządzeń głośnikowych firmy Fohhn Audio AG. Składa się on z ośmiu monitorów podłogowych wysokiej klasy XM-4, zbudowanych w oparciu o neodymowe przetworniki 12” i głośnik z komorą kompresyjną o średnicy cewki/wyjścia 3,5”/1,4”.

W zwrotnicy prądowej monitora jest zainstalowany aktywny układ zabezpieczający głośnik wysokotonowy, o bardzo szybkim czasie działania. Układ ten uzupełnia pakiet zabezpieczeń programowych, znajdujących się w procesorach sterujących wzmacniaczami mocy. Zestawy XM-4 można ustawiać na scenie w dwojaki sposób, uzyskując kąty pracy 35° i 55°.

Uzupełnieniem dla monitorów podłogowych są dwa pełnopasmowe zespoły głośnikowe. Jeden z nich dysponuje wbudowanym modułem mocy z procesorami oraz modułem zdalnego sterowania, który zasila własny układ głośnikowy oraz drugi, identyczny pod względem przetworników i konstrukcji zespół głośnikowy. Modele XT-33A i XT-33 TOP – bo o nich właśnie mowa – są wyposażone w neodymowe przetworniki 12” i głośnik ciśnieniowy o średnicy wylotu 1”.

Dodatkowo w systemie monitorowym mogą pracować dwa hybrydowe zespoły liniowe LX-100, w charakterze sidefillów. Są to bardzo smukłe konstrukcje o wymiarach przekroju 12 × 13 cm i wysokości 100 cm (stąd ich nazwa). Ich zaletą jest bardzo liniowe przetwarzanie, zgodność fazowa i łatwość maskowania w scenografii.

Monitory pasywne, za wyjątkiem XT-33 TOP, są zasilane ze zintegrowanych z DSP i zdalnym sterowaniem wzmacniaczy D-2.750 i D-4.750 (2 sztuki). Realizator dźwięku ma więc do dyspozycji 12 niezależnych torów monitorowych, opartych na monitorach głośnikowych.

SYSTEMY BEZPRZEWODOWE


oparte są na urządzeniach firm Shure oraz Sennheiser. W systemach bezprzewodowych, zgodnie z życzeniem użytkownika, zastosowano mikrofony bezprzewodowe produkcji Shure – 4 tory cyfrowe ULXD z mikrofonami SM58 oraz nadajniki do paska z miniaturowymi mikrofonami nagłownymi Countryman WCE6.

W torach monitorów osobistych, dousznych, pracują 2 nadajniki stereofoniczne z dwoma kompletami odbiorników (model EW300-2IEMG3) firmy Sennheiser, dzięki którym można uzyskać cztery monofoniczne kanały monitorowe lub dwa stereo. Oba systemy, ze względu na zabudowę w skrzyniach transportowych, przeznaczonych do ustawiania na scenie, pracują z antenami własnymi, bez zewnętrznych systemów antenowych.

MIKROFONY PRZEWODOWE


to również produkty firm Shure i Sennheiser oraz niemieckiego producenta MBHO.

Dla obsługi typowych wydarzeń estradowych użytkownik ma do dyspozycji wybór typowych mikrofonów Shure’a: SM 58 i BETA 58. Zestaw uzupełnia komplet mikrofonów przeznaczonych dla perkusji Sennheisera, seria E600: E602 II do stopy, E604 do tomów i E608 do instrumentów dętych. Dodatkowo, dla produkcji bardziej wymagających, użytkownik ma do dyspozycji wybór mikrofonów pojemnościowych produkcji MBHO: mikrofony modułowe z kapsułą KA 200 z przedwzmacniaczem elektronicznym MBP 603 do realizacji ambientu lub rejestracji w układzie X/Y, mikrofony wokalowe zintegrowane ze statywem MBP603A-ST, mikrofony MBNM550EL do fortepianu, uniwersalne mikrofony instrumentalne (w tym również do overheadów czy hi-hatu) MBNM 440CL oraz specjalistyczne mikrofony powierzchniowe, półkardiodalne MBNM630 w obudowie z lanego brązu o masie 440 g. Są też wysokiej klasy wokalowe mikrofony dynamiczne MBD219.

Uzupełnieniem tej części wyposażenia są DI-boxy DN-100 Klark Teknik.

Dzięki tak rozbudowanemu zestawowi mikrofonów, łącznie z bezprzewodowymi, realizatorzy Klubu są w stanie zrealizować każdą produkcję, jaka zmieści się na ich scenie.

STANOWISKO FOH


Stanowisko FOH przeszło w toku wszelkich uzgodnień najwięcej przemian sprzętowych, ale udało się utrzymać wszystkie zaprojektowane funkcje, przy niewiele obniżonej ergonomii. W końcowym zestawieniu sprzętowym realizatorzy mają do dyspozycji cyfrowy stół mikserski Yamaha CL3 z dwoma stage-boxami, Rio3224-D i Rio1608-D. Dodatkowo stół jest wyposażony w panel mierników oraz konwerter DANTE – MADI. Dzięki temu za pomocą karty RME pobierane są kanały do rejestracji. Rejestracja jest prowadzona w dostarczonym MacBooku Pro z oprogramowaniem Pro Tools. Dzięki temu realizatorzy otrzymali narzędzie znacząco ułatwiające pracę. Do odsłuchu kontrolnego są przeznaczone klasyczne słuchawki Beyerdynamic DT 150.

Na stanowisku FOH realizatorzy mają również dwa odtwarzacze Tascam CD 500 B, kartę/izolator galwaniczny USB – dwa × LINE OUT Fohhn Audio A1 Live i komputer stacjonarny DELL. Wszystkie urządzenia są zabudowane w skrzyniach transportowych, włącznie z komputerem i specjalną zabudową monitora. W ten sposób realizatorzy lokalnie mogą prowadzić pełną rejestrację 64 kanałów i mieć do dyspozycji 3 playery: dwa odtwarzacze oraz komputer (z napędem CD i czytnikiem kart). Komputer służy również jako narzędzie diagnostyczne – całość urządzeń jest monitorowana i kontrolowana poprzez zabezpieczoną sieć z dostępem bezprzewodowym i przewodowym. Ułatwia to znacząco pracę obsługi w zmieniających się warunkach. Zdalne sterowanie dotyczy zarówno systemów bezprzewodowych, jak i miksera czy całego systemu głośnikowego – frontowego i monitorowego.

Dodatkową zaletą przyjętych rozwiązań jest programowanie ustawień systemów głośnikowych i wprowadzanie presetów do programowanej klawiatury, zabudowanej w skrzyni transportowej stanowiska FOH. Oznacza to w praktyce, że oprócz ustawień aparatury, dedykowanych dla jej stanowiska głównego w Klubie, użytkownik może sobie zapamiętać ustawienia dla innych obiektów, w których system będzie pracował mobilnie. W takim przypadku zamiast ponownego strojenia, za przyciśnięciem jednego przycisku zostanie przywołane zaprogramowane wcześniej ustawienia.

SYSTEM INTERKOMOWY


Cały system w obiekcie, z uwzględnieniem stanowisk oświetleniowca, kabiny kinooperatora i realizatora dźwięku, obu stron sceny i pokoju kierownika technicznego, jest połączony systemem interkomowym. Stanowisko inspicjenta stoi po lewej stronie sceny. W miejscach o możliwym dużym natężeniu dźwięku użytkownicy mają do dyspozycji zestawy nagłowne jednostronne oraz świetlne moduły przywoławcze o regulowanej jasności. System po demontażu i ponownym montażu w innym miejscu będzie nadal sprawny i działający, tyle że łączy jedynie stanowisko FOH z obiema stronami sceny.

ZABUDOWA URZĄDZEŃ


Jak wspomniałem wcześniej, w wyniku zmian całość sprzętu nabrała mobilnego charakteru. Zmieniła się zabudowa urządzeń tak, aby sprostać wymaganiom transportowym i przepisom BHP. W rezultacie na scenie znajdują się trzy skrzynie transportowe, zawierające stage-boxy, wzmacniacze monitorów i frontfilli, odbiorniki i nadajniki systemów bezprzewodowych, elementy sieci LAN i WLAN.

Oprócz tego po każdej ze stron są zabudowane w skrzyniach rozdzielnie elektryczne, umożliwiające bezpieczne pobranie zasilania systemu w warunkach polowych. Połączenie sceny z FOH uwzględnia oczywiście przesył zasilania ze sceny – w warunkach polowych. Wszystkie urządzenia głośnikowe są wyposażone bądź w skrzynie transportowe (Focus Modular, frontfille, sidefille), bądź fabryczne, wzmacniane pokrowce (monitory podłogowe, drumfille) lub pokrywy transportowe z elementami podwozi (subwoofery). Skrzynie transportowe mieszczą również mikrofony, przewody. Do połączenia FOH ze sceną w warunkach poza Klubem służy przewód hybrydowy: 2 × LAN, 2 × LINE, 3 × 1,5 mm² zabudowany w bębnie. Dwie linie LAN przeznaczone są dla sieci DANTE (połączenie redundantne); 1 × LINE dla interkomu, 1 × LINE – RS 485 dla Fohhn Net oraz zasilanie. Połączenie LAN między sceną i FOH odbywa się bezprzewodowo.

KAMERALNA SALA WIELOFUNKCYJNA


Wielofunkcyjność sali wynika z pełnego wachlarza wydarzeń, jakie użytkownik ma zamiar prowadzić w tym pomieszczeniu. Oznacza to zakres od konferencji, narad (w tym tajnych), prezentacji audiowizualnych, po występy estradowe. Dodatkowym utrudnieniem jest architektura wnętrza. Jest to sala o dwóch poziomach, z wyciętym sufitem/podłogą. Ten wykrój jest podparty 8 kolumnami. Pas między kolumnami stanowi rdzeń pomieszczenia. Rdzeń ten zaczyna się od sceny, która kończy się przy pierwszych kolumnach, następnie ciągnie się widownia i wreszcie, za ostatnimi kolumnami, jest miejsce przeznaczone dla realizatora dźwięku. Uzupełnieniem utrudnień jest samowolna rezygnacja Generalnego Wykonawcy z zaprojektowanej adaptacji akustycznej tego pomieszczenia, co zdegradowało ogólnie jakość odbioru dźwięku i, dodatkowo, bardzo utrudniło zabudowę urządzeń i zdegradowało estetykę montażu. No cóż, długo jeszcze będziemy musieli się bronić przed wszystkowiedzącymi geniuszami...

Frontowy system głośnikowy w sali kameralnej składa się również z urządzeń produkcji firmy Fohhn Audio AG. To, co zwykliśmy nazywać systemem frontowym, tutaj należałoby nazwać systemem... bocznym. Ze względu na architekturę oraz funkcję nagłośnienie główne jest rozmieszczone po bokach widowni, przy każdej kolumnie (jak w kościołach).

Pojedynczy element systemu jest złożony z pary niewielkich zespołów głośnikowych bliskiego pola serii AT, model 061, zasilanych z aktywnego zespołu superniskotonowego XS-10, fabrycznie modyfikowanego do mocowania sufitowego/ściennego. Cztery takie elementy są zainstalowane do kolejnych par kolumn. Przy ostatniej parze kolumn jest zainstalowana para AT-061, przeznaczona dla realizatorów dźwięku. Całość systemu została precyzyjnie zestrojona: niezbędne korekcje ze względu na akustykę sali oraz opóźnienia, włącznie z poprawkami uwzględniającymi efekt Haasa, co wynika z architektury systemu głośnikowego. W efekcie realizator dźwięku, stojąc na FOH-u, prosił o włączenie „swoich” głośników nie wiedząc, że cały czas były włączone. Dla niego dźwięk dochodził wprost ze sceny. Dopiero podejście pod sam głośnik uzmysłowiło, co daje precyzyjne zestrojenie aparatury.

Ze względu na wielkość sceny oraz główne założenia, co do funkcjonalności sali (wydarzenia muzyczne o charakterze kameralnym), jako system monitorowy zastosowano miniaturowe zestawy głośnikowe w postaci pasywnych współosiowych zespołów głośnikowych LX-11 Fohhn Audio (neodymowe przetworniki: 4” głośnik o dużym skoku oraz kopułka 0,75”). Zasilanie monitorów zapewnia wzmacniacz D-4.750, którego dwa kanały obsługują cztery monitory oraz dwa zespoły AT-061, pracujące na FOH.

Użytkownik w sali kameralnej ma do dyspozycji 4 tory bezprzewodowe Shure BLX: dwa z nadajnikami SM 58 oraz dwa z nadajnikami do paska i miniaturowymi mikrofonami Countryman WCE6. Wejścia antenowe są połączone poprzez aktywny splitter antenowy i wyposażone w zewnętrzne anteny odbiorcze.

Obok mikrofonów bezprzewodowych w sali są dwa uniwersalne mikrofony instrumentalne MBNM440CL oraz dwa mikrofony dynamiczne MBD219, firmy MBHO. Uzupełnieniem są DI-boxy Klark Teknik DN-100.

Stanowisko FOH może być w sali wielofunkcyjnej ustawione w trzech miejscach – wynika to z funkcji pomieszczenia. A zatem może być zlokalizowane na scenie, w końcu sali lub poza salą, w pomieszczeniu oddzielonym szybą dźwiękoizolacyjną. Ponieważ wszystkie połączenia między FOH a sceną są sprowadzone do trzech linii LAN, więc nie stanowi to zbytniego problemu. Stanowisko realizatora jest wyposażone w stół mikserski Yamaha CL1, współpracujący ze stage-boxem na scenie Rio1608-D.

Stół jest zabudowany w skrzyni transportowej, ponieważ może być wykorzystywany z mobilnym systemem koncertowym sali kinowo-widowiskowej. Obok stołu mikserskiego realizator ma również do dyspozycji dwa odtwarzacze Tascam, CD 500.

Na scenie jest ustawiony rack zawierający stage-box, wzmacniacz, odbiorniki mikrofonów bezprzewodowych wraz z systemem antenowym, klawiaturę wyboru presetów systemów głośnikowych oraz komputer DELL z kartą dźwiękową USB Fohhn A1 Live. Komputer jest przygotowany do pracy „konferencyjnej”, tzn. ma pakiet MS Office, playery oraz izolowane galwanicznie połączenie audio z systemem nagłośnienia. W racku jest również zabudowany bezprzewodowy punkt dostępowy LAN, dzięki czemu użytkownik ma dostęp sieciowy do systemów głośnikowych oraz miksera. Ze względu na rozmaite potrzeby zastosowania mikrofonów, szczególnie bezprzewodowych w trybach konferencyjnych, na wszelki wypadek w tory tych mikrofonów są wpięte eliminatory sprzężeń. Ich domyślne ustawienie to „bypass” z zastrzeżeniem, że dla bezpieczeństwa, w określonych warunkach należy je aktywować.

PODSUMOWUJĄC


Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa to nowe miejsce na mapie kulturalnej stolicy, które – jak pokazują pierwsze zaproponowane wydarzenia – przygotowuje ciekawą ofertę różnorakich wydarzeń kulturalnych dla szerokiego grona odbiorców. Co ważne, wydarzenia te będą odbywać się w obiekcie dobrze przygotowanym i wyposażonym, szczególnie w kwestii dźwięku. Dzięki zaś dalekosiężnym przewidywaniom użytkownika klub jest też w stanie obsłużyć inne imprezy, organizowane w plenerze czy innych obiektach (np. wojskowych), na co system, w który wyposażony został obiekt, pozwala w 100-procentach. Kto jeszcze nie miał okazji posłuchać, jak świetnie potrafi zagrać system, który wygląda tak niepozornie, niech rozważy możliwość odwiedzenia Sceny Garnizon na warszawskim Mokotowie, a zainteresowanych szczegółami dotyczącymi systemu odsyłam do firmy Dysten, która jest jego polskim dystrybutorem.

Piotr Sadłoń


Więcej informacji o firmach odpowiedzialnych za projekt i wykonanie opisanych instalacji na stronach internetowych: www.telos-audio.eu, www.dysten.pl, www.fohhn.com, www.powerbox.com.pl

Estrada i Studio Kursy
Produkcja muzyczna od podstaw
Produkcja muzyczna od podstaw
50.00 zł
Produkcja muzyczna w praktyce
Produkcja muzyczna w praktyce
120.00 zł
Bitwig Studio od podstaw
Bitwig Studio od podstaw
55.00 zł
Sound Forge od podstaw
Sound Forge od podstaw
40.00 zł
Kontakt 5 Kompedium
Kontakt 5 Kompedium
60.00 zł
Zobacz wszystkie
Live Sound & Instalation Newsletter
Krótko i na temat, zawsze najświeższe informacje