Audio-Technica ATUC-50. System konferencyjny

2017-09-27

Niejednokrotnie otwierając kolejny test wspominałem, że nagłośnienia to nie tylko scena i zestawy nagłaśniające podmioty na niej występujące.

Systemy nagłaśniające znajdują się obecnie nieomal wszędzie. Jeżeli nie służą do wzmacniania i prezentacji muzyki szerokiemu audytorium przed sceną, to mogą pracować w systemach powiadomień, instalacjach alarmowych lub systemach sal konferencyjnych.

Zatrzymując się przy temacie systemów konferencyjnych interesująca jest liczba punktów mikrofonowych oraz jakość przekazywanego dźwięku. Renomowana firma Audio-Technica, znana z dbałości o jakość przekazywanego dźwięku, zaprezentowała w 2016 roku nowy system konferencyjny, który jest bardzo elastyczny konfiguracyjnie, zapewniający dobrą jakość dźwięku oraz proponujący szereg dodatkowych funkcji.

ATUC-50


System ATUC-50, bo o nim tutaj mowa, składa się z pięciu podstawowych elementów. Sercem systemu jest jednostka centralna ATUC-50CU. Drugim elementem współpracującym bezpośrednio z jednostką centralną jest jednostka dyskusyjna ATUC-50DU, którą można wyposażyć w dedykowane mikrofony na gęsiej szyjce.

Mikrofony wykonane są w dwóch standardach długości – ATUC-M43H ma 43 cm, zaś ATUC-M58H 58 cm.

Ostatnim elementem, w jaki można wyposażyć system, są słuchawki ATUC-HP2.


Do naszej redakcji dotarł zestaw składający się z jednostki centralnej, czterech jednostek dyskusyjnych, czterech mikrofonów, słuchawek oraz okablowania koniecznego do połączenia systemu.

ATUC-50CU


Jednostka centralna ATUC-50CU wyposażona została w procesor DSP, co nie jest częste w tego typu urządzeniach.

Jej konstrukcja pozwala na podłączenie w podstawowej konfiguracji do 50 jednostek dyskusyjnych. ATUC-50CU wyposażono w dwie pary wejść dla tychże jednostek, które można konfigurować na dwa sposoby. W pierwszej konfiguracji jednostki dyskusyjne można podłączyć jedynie do jednej pary wejść. W tej sytuacji sposobem połączenia jest stworzenie dwóch łańcuchów lub jednej pętli jednostek dyskusyjnych, pozostawiając wolną drugą parę wejść. Do wolnej pary można np. podłączyć wtedy dwie kolejne jednostki centralne ATUC-50CU, pracujące w trybie „slave”, rozbudowując system do 150 jednostek dyskusyjnych.

Druga konfiguracja pozwala na podłączenie jednostek dyskusyjnych do obydwu par wejść. W tej sytuacji jednostki można podłączyć jako dwie pętle po 25 urządzeń. Taka konfiguracja zapewnia pracę wszystkich jednostek dyskusyjnych nawet w przypadku przerwania jednego połączenia pomiędzy nimi.

Aby podczas konferencji nie powstał bałagan, jednocześnie może mówić do 10 abonentów na raz. System ATUC-50 pracuje w standardzie cyfrowym, dzięki czemu do połączenia jednostki centralnej oraz jednostek dyskusyjnych wykorzystuje się typową skrętkę kategorii 5. Za pośrednictwem tego przewodu jednostki dyskusyjne są również zasilane.

Na przednim panelu urządzenia znajduje się gniazdo USB, do którego można podłączyć pamięć w formie flash drive lub dysku twardego. Dołączona pamięć masowa umożliwia odtwarzanie zapisanych w niej plików dźwiękowych, jak również rejestrację przebiegu konferencji.

ATUC-50CU może być obsługiwany nie tylko z poziomu oprogramowania na komputerze lub tablecie, a nawet smartfonie – co jest najwygodniejszą formą – ale również z panelu, dlatego wyposażono go w wyświetlacz LCD oraz obrotowy impulsator służący do wyboru funkcji.

Jeśli obsługujemy jednostkę z poziomu urządzenia pracującego w systemie Android, aplikację można pobrać w sklepie Gogle Play, z iPada lub iPhone’a z AppStore, natomiast w przypadku komputera PC korzystamy z aplikacji z poziomu przeglądarki inteetowej –odpada nam więc konieczność instalowania jakiegokolwiek programu.


Jednostka centralna umieszczona jest w obudowie o wysokości 1U. Na jej przednim panelu, oprócz wspomnianego wyświetlacza oraz gniazda USB, umieszczono zestaw kontrolek LED, sygnalizujących kondycję zasilania jednostek dyskusyjnych, stan ich połączenia, stan połączenia ewentualnych jednostek centralnych „slave”, połączenie ze sterowaniem zdalnym oraz przesterowanie sygnału audio.

ATUC-50CU wyposażony jest w cztery symetryczne wyjścia w formie euroblock oraz jedno wyjście niesymetryczne. Do dyspozycji mamy również wejście uniwersalne wykonane w formie RCA, dwa wejścia symetryczne na złączach euroblock – które można skonfigurować jako mikrofonowe lub liniowe – oraz dwa dodatkowe wejścia, również na złączach euroblock. Wejścia te wykorzystywane są do symultanicznego tłumaczenia konferencji.

ATUC-50DU


Kolejnymi elementami łańcucha systemu konferencyjnego są jednostki dyskusyjne ATUC-50DU.

Są one wykonane w formie bardzo estetycznego klina z tworzywa sztucznego. W góej części zainstalowano gniazdo XLR mikrofonu. Co jest istotne, ATUC-50DU pozwala na podłączenie w zasadzie dowolnego mikrofonu wyposażonego we wtyk XLR. Producent oferuje mikrofony o charakterystyce superkardioidalnej ATUC-M43H oraz ATUC-M58H, wyposażone w świecące obręcze wskazujące stan on-line.

Jednostka dyskusyjna wyposażona jest w głośnik oraz gniazdo słuchawek z regulacją głośności.


System można wyposażyć w dedykowane słuchawki ATUC-HP2, które wykonane są w formie nagłownej. Charakteryzują się niewielka wagą, dobrym trzymaniem się na głowie, bez śladu ucisków. Gdyby nie to, mogłyby dawać znać o sobie podczas długiego używania.

ATUC-50DU wyposażono w system przełączania pozwalający na wybór jednego z czterech kanałów emisji. Jeden z kanałów zawiera sygnał ogólnej konferencji, zaś trzy pozostałe pozwalają na stworzenie systemu symultanicznego tłumaczenia w trzech językach. W dolnej części panelu obudowy zainstalowano duży okrągły przycisk, którego działanie zależne jest od wybranego trybu pracy. Przycisk jest wyposażony w diodę LED, która kolorem czerwonym sygnalizuje stan on-line jednostki, zaś kolorem zielonym oczekiwanie na zezwolenie zabrania głosu. Gniazda RJ45 służące do łączenia łańcucha jednostek dyskusyjnych umieszczone zostały w dolnej części obudowy, co pozwala na w zasadzie niewidoczne prowadzenie przewodów.

ATUC-50DU wykonane są w bardzo wysokiej jakości i estetyce.

POŁĄCZENIA SYSTEMU


Połączenie systemu w całość nie stanowi żadnego problemu, choć nie ukrywam, że należy skorzystać z instrukcji obsługi. Jest to pożądane nie tyle w celu samego połączenia systemu, ile późniejszego ustawienia i zrozumienia działania funkcji. Wydaje się, że powinno się połączyć układ, załączyć zasilanie i korzystać. W zasadzie tak jest, jednak ATUC-50 wyposażony jest w wiele przydatnych funkcji, z których można korzystać, a jest to znacznie łatwiejsze, będąc obeznanym z instrukcją.

Ważne jest, aby najpierw połączyć urządzenia w system, a potem załączyć zasilanie. W pierwszej kolejności jednostka centralna rozpoznaje liczbę podłączonych jednostek dyskusyjnych i ich nazwy. Po załączeniu systemu z pozycji panelu jednostki centralnej mamy bezpośredni dostęp do regulacji głośności, funkcji rekordera, wyboru presetów oraz menu. Jak wspomniałem wcześniej, wygodniej jest korzystać z możliwości sterowania za pośrednictwem komputera czy urządzenia zdalnego.

TRYBY PRACY


System może pracować w trzech trybach. Pierwszy tryb, Free Talk, pozwala na dowolne zgłaszanie się mówiących. Wystarczy przycisnąć przycisk na jednostce dyskusyjnej i ma się głos. Ograniczeniem w tym trybie jest jedynie liczba jednostek dyskusyjnych, które mogą pracować jednocześnie. Maksymalnie to dziesięć, zaś minimalna to jedna jednostka.

W trybie tym (jak i w pozostałych dwóch) mamy możliwość nadania priorytetu jednostce lub kilku jednostkom dyskusyjnym. Przy ustawieniu priorytetu liczba jednocześnie załączonych jednostek dyskusyjnych zmniejsza się o tyle, ile jest jednostek z nadanym priorytetem. W trybie tym można wybrać metodę pracy priorytetu. Ustawienie „No Override” powoduje, że każdy, kto chciałby zabrać głos, powyżej ustawionej liczby, czeka na zakończenie któregoś z aktywnych rozmówców. Priorytet ma wolne miejsce zawsze i może włączyć się do dyskusji w dowolnym momencie. Drugim ustawieniem jest FIFO. W tym trybie abonent, który mówi najdłużej (czyli zgłosił się najwcześniej), zostaje wyłączony w momencie, gdy pojawia się nowy. Trzecim ustawieniem jest LIFO, czyli wyłączony jest abonent, który mówi najkrócej, tj. zgłosił się „tuż przed” naszym chętnym do zabrania głosu.

Abonent priorytetowy ma z automatu możliwość wyłączania abonentów o niższym priorytecie, ale może (lub nie) sam zostać wyciszony lub wyłączony przez innego uczestnika z nadanym priorytetem.

Drugi tryb pracy systemu nosi nazwę Request Talk. Jest to tryb, w którym prowadzący lub zarządzający konferencją, obsługujący oprogramowanie sterujące, udziela głosu. Przyciski umieszczone na jednostkach dyskusyjnych powodują zgłoszenie się do kolejki, zaś osoba ta decyduje który abonent i na jaki czas zostaje dopuszczony do głosu. W trybie tym również przewidziany jest abonent priorytetowy, który włącza się w dowolnym momencie do rozmowy za pomocą swojego przycisku na panelu. W tym trybie pracy wyłączanie abonentów przy przekroczeniu liczby jednocześnie działających odbywa się na zasadzie eliminacji FIFO lub LIFO.


Trzecim trybem pracy jest Full Remote. W trybie tym o wszystkim decyduje zarządzający, bowiem przyciski na jednostkach dyskusyjnych nie działają. Oczywiście wyjątkiem jest tutaj ewentualny abonent priorytetowy, który w każdej chwili może włączyć się do dyskusji, gdyż jego jednostka dyskusyjna ma taką możliwość – jego przycisk działa. Eliminacja nadmiarowych abonentów również odbywa się na zasadzie FIFO lub LIFO.

Zarządzanie systemem w trybie on-line możliwe jest z pozycji administratora. Jego dostęp może być zabezpieczony hasłem. Administrator ma dostęp do wszystkich dostępnych funkcji systemu. Drugim poziomem jest operator, którego rolą jest jedynie obsługa konferencji. Administrator ma możliwość nadania dodatkowych uprawnień konfiguracyjnych operatorowi z pozycji menu.

 

FUNKCJE


Jednostka centralna ATUC-50CU pozwala na wiele ustawień konfigurujących pracę systemu. Administrator ma możliwość nadania nazwy każdej użytej jednostce, zaprogramowania automatycznego czasu załączania się i wyłączania systemu. Jednostka centralna pozwala na skonfigurowanie wejść dodatkowych jako mikrofonowe lub liniowe w dwóch poziomach operacyjnych – +4 dBu oraz 0 dBV, nastawę czułości wejść, poziomu sygnału oraz skorzystania z gotowych presetów korekcyjnych plus załączany filtr góoprzepustowy. Jako mikrofony możemy wykorzystać przetwoiki dynamiczne i pojemnościowe, mamy więc możliwość załączenia napięcia fantomowego. Sygnał z wejść może być miksowany do głównej szyny dyskusyjnej.

Wyjście AUX, w które wyposażona jest jednostka centralna, również ma możliwość nastawy czułości – 0 dBV, -10 dBV lub -20 dBV – regulacji poziomu sygnału, załączenia filtru góoprzepustowego oraz możliwość wysłania sygnału do linii dyskusyjnej.

Wejścia powrotów pracują w dwóch standardach poziomów operacyjnych – +4 dBu oraz 0 dBV. Wyposażone są w regulację poziomu sygnału, filtr góoprzepustowy oraz eliminator sprzężeń. Eliminator sprzężeń pracuje również dla jednostek dyskusyjnych. Wyposażony jest w możliwość automatycznego wycięcia do dwunastu pasm, z możliwością blokowania wyszukanych częstotliwości. Menu eliminatora pozwala na zmianę prędkości reakcji oraz na ustawienie grupy częstotliwości, na którą będzie wyczulony.

Cztery wyjścia jednostki centralnej mogą wysyłać sygnały z wybranego źródła. Dla jednego z tych wyjść dostępne jest osiem filtrów parametrycznych z wyborem częstotliwości, czułości oraz dobroci, przy czym skrajne pasma można przełączać jako filtr dolno/góoprzepustowy, dzwonowy lub półkowy. Również dla jednego wybranego wyjścia można załączyć kompresor – z regulacją progu zadziałania, ratio i czasów ataku oraz opadania – a także limiter o regulowanym progu zadziałania.

Jednostka centralna pozwala na nastawienie głośności sygnału jednostek dyskusyjnych oraz czułości wykrywania sygnału przez mikrofony, które mogą pracować w trybie Voice. ATUC-50CU wyposażony jest w urządzenie rejestrujące konferencję, a więc menu jego rozbudowane jest o nastawy parametrów rekordera. Nagrania zapisane mogą być w formacie WAV lub MP3. Do wyboru mamy jakość zapisu, liczbę zapisywanych ścieżek, w zależności od formatu, oraz źródło zapisu dla poszczególnych ścieżek.

PODSUMUJMY


Wydawałoby się, że system konferencyjny jest w miarę prostym urządzeniem. Jednak zaczynając zastanawiać się nad ideą sieci konferencyjnej napotykamy na szereg problemów, które wynikają z przesyłu dźwięku na duże odległości, zasilania wielu urządzeń oddalonych od siebie, i w końcu, zachowanie jakości dźwięku przy małych i bardzo ograniczonych gabarytach. Nie wspomnę o tym, że system konferencyjny musi być wygodny w użyciu. Nie może np. nadwyrężać kręgosłupów abonentów, przyklejonych do mikrofonów, aby było ich słychać.

Audio-Technica, projektując system ATUC-50, skutecznie rozwiązała wszystkie przytoczone przeze mnie problemy. W swoim systemie daje możliwość obsługi sporej sali. Urządzenia połączone są jedynie prostymi i powszechnie dostępnymi skrętkami. Jednostki dyskusyjne nie wymagają osobnego zasilania, a sygnał wolny jest od zakłóceń, bowiem przesyłany jest cyfrowo. Możliwość regulacji czułości jednostek dyskusyjnych oraz zastosowanie typowego złącza XLR daje zwiększoną wygodę użytkowania. Zaimplementowanie eliminatora sprzężeń pozwala na optymalny dobór czułości oraz głośności. Możliwość zastosowania słuchawek oraz wprowadzenie możliwości symultanicznego tłumaczenia to kolejny atut systemu. Możliwość nagrania konferencji i w zasadzie otrzymania kopii natychmiast eliminuje konieczność notowania ważnych części dyskusji. Audio-Technica kładła również podczas projektowania systemu duży nacisk na jakość przetwarzanego dźwięku, co nie tylko objawia się w wyraźnym, czystym odsłuchem za pośrednictwem wbudowanych głośników, ale także za pośrednictwem proponowanych niezwykle wygodnych słuchawek. Nie bez znaczenia pozostaje klasa wykonania oraz biznesowy design systemu, którego nie powstydzi się żadna sala konferencyjna.

Marek Kozik

 


 

Więcej informacji o prezentowanym systemie na stronie inteetowej producenta: www.audio-technica.com oraz polskiego dystrybutora: www.konsbud-audio.pl.

INFORMACJE:


ATUC-50CU
Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
Wejścia: Mic/Line x 2, AUX (ST) x 1,
Retu x 2
Wyjścia: symetryczne x 4,
niesymetryczne x 1
Dynamika: 110 dB
Stosunek sygnał/szum: 90 dB
Zniekształcenia: >0,03%
Zasilanie Phantom: +48 V DC
Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Wymiary: 482,6 x 331,6 x 44 mm
Waga: 3,4 kg

ATUC-50DU
Wejście: Mic XLR x 1
Wyjście: Headphone x 1
Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
Częstotliwość/rozdzielczość
próbkowania:
48 kHz/24 bity
Zasilanie Phantom: +24 V DC
Zasilanie: +48 V DC
Wymiary: 135 x 148,3 x 84,2 mm
Waga: 570 g

ATUC-M
Pasmo przenoszenia: 100 Hz-15 kHz
Charakterystyka: hiperkardioidalna
Czułość: -40 dB
Max. SPL wejściowy: 134 dB
Impedancja: 250 Ω
Wymiary: φ18,9 mm x 430 (580) mm
Waga: 82 (92) g

Dostarczył:
Konsbud Audio, ul. Gajdy 24
02-878 Warszawa, tel. 22 644 30 38
www.konsbud-audio.pl

Live Sound & Instalation Newsletter
Krótko i na temat, zawsze najświeższe informacje