Powersoft Audio Quattrocanali 4804 DSP+D - 4-kanałowy wzmacniacz instalacyjny

2018-08-26

Przyzwyczailiśmy się, że słysząc hasło system nagłaśniający widzimy scenę i jej wyposażenie audio. Oczywiście nie tylko sceny wymagają nagłośnienia. Wszelkie sale konferencyjne, wystawcze, szkoły czy obiekty sakralne nie mogą obejść się bez wzmacniania głosu ludzkiego i nie tylko. Oczywiście w niektórych przypadkach nic nie stałoby na przeszkodzie, aby nagłośnienie realizować niewielkim powermikserem. Jednak często nie ma potrzeby wytaczać dział, aby zabić muchę. Specyfika pracy systemów instalacyjnych bowiem jest taka, aby raz podłączyć, wyregulować i wykorzystywać.

Firmy produkujące sprzęt nagłaśniający projektują coraz to nowsze konstrukcje, przeznaczone właśnie do wykorzystania w stałych instalacjach. Włoska firma Powersoft  również proponuje w swej ofercie wzmacniacze służące do wykorzystania w systemach instalacyjnych. Jednym z nich jest stosunkowo niedawno zaprezentowany

QUATTROCANALI 4804

jest wzmacniaczem instalacyjnym, dysponującym – jak sama nazwa mówi – czterema kanałami wyjściowymi. Obudowa wzmacniacza wykonana jest z blachy stalowej pokrytej powłoką w kolorze czarnym. Jest ona typową konstrukcją o wysokości 1U, przeznaczoną do montażu w skrzyni lub szafce rackowej.

 

 

Powersoft przyzwyczaił nas już do swoich mocno zintegrowanych konstrukcji. W przypadku Quattrocanali nie jest inaczej. Panel przedni urządzenia wykonany jest symetrycznie. Z prawej i lewej strony zakryty jest on osłonami z blachy, w których wykonano otwory wlotowe powietrza chłodzącego wzmacniacz, zawierające filtry zatrzymujące kurz i inne zanieczyszczenia. Osłony dają się w prosty sposób demontować, bowiem blokowane są za pomocą magnesów neodymowych. W wersji rozbudowanej, która została przysłana do testów, urządzenie dysponuje procesorem DSP, zespołem wejść cyfrowych sieci Dante oraz modułem służącym do zarządzania z poziomu oprogramowania Armonia, za pośrednictwem sieci Ethernet. Po zdemontowaniu lewej osłony ukazują się miniaturowe potencjometry regulacji poziomu sygnału kanałów, wyłącznik zmiany trybu załączania zasilania oraz przyciski resetu urządzenia oraz samokontroli działania.

W centrum przedniego panelu znajdują się cztery zestawy diod LED, sygnalizujących stany pracy poszczególnych kanałów oraz piąty zestaw wskazujący stan pracy całego urządzenia oraz ewentualnie występujących alarmów. Pierwsze dwie diody sygnalizują gotowość oraz wystąpienie alarmu związanego z danym kanałem. Następne pięć diod mówi o wysterowaniu kanału, ale także informuje o przekroczeniu bezpiecznej temperatury, przesterowaniu kanału i/lub jego wyciszeniu.

PANEL TYLNY POWERSOFT AUDIO QUATTROCANALI 4804

to królestwo gniazd wejściowych, wyjściowych oraz sterujących wykonanych w formie Terminal Block. Oczywiście zacząć trzeba od gniazda zasilania z sieci napięcia przemiennego. Wzmacniacz po załączeniu przewodu zasilającego załącza się od razu, bez pośrednictwa wyłącznika sieciowego. Przycisk na przednim panelu schowany pod osłoną, pozwala na uruchomienie trybu Stand-by. Wzmacniacz można również załączać lub przenosić w stan uśpienia zdalnie, zaś na tylnym panelu umieszczono złącze, poprzez które wprowadzamy sygnał Remote ON lub OFF. Dzięki zastosowaniu zasilacza impulsowego wzmacniacz pracuje bez potrzeby przełączania w zakresie napięć zasilających 95-265 V AC. Na tylnej płycie znajdują się również wyloty powietrza chłodzącego wnętrze urządzenia.

 

Panel tylny to królestwo gniazd wejściowych, wyjściowych oraz sterujących wykonanych w formie Terminal Block.

 

Oczywiście na tylnym panelu nie może zabraknąć zestawu gniazd wyjściowych oraz gniazd wejściowych sygnałów o poziomie liniowym. Poniżej zestawu gniazd wyjściowych znajdują się wyłączniki DIP switch, służące do konfiguracji poszczególnych wyjść, bowiem wzmacniacz może pracować w trybie niskiej impedancji wyjściowej (do 2 omów) lub w trybie wysokiej impedancji, w standardzie 100 V lub 70 V. Przełączniki pozwalają również na załączenie filtru górnoprzepustowego o częstotliwości granicznej 35 lub 70 Hz dla każdego kanału z osobna.

Quattrocanali 4804 wyposażony jest również w przekaźnikowe wyjścia alarmowe sygnalizujące zadziałanie zabezpieczeń. Wzmacniacz wyposażony w moduł procesora DSP ma dodatkowo gniazda RJ45 sieci ETHERNET oraz sieci Dante, wzbogacającej urządzenie o cztery wejścia cyfrowe tego typu. Na tylnym panelu umieszczono również zestaw wejść pozwalających na podłączenie zewnętrznych potencjometrów, umożliwiających na zdalną regulację głośności kanałów.

Na tylnej płycie znajdziemy też kolejny zestaw przełączników DIP swich, które konfigurują funkcje sterowania wzmacniaczem. Pozwalają na przełączenie zdalnego potencjometru kanału pierwszego z funkcji regulacji głośności jednego kanału na tłumik Master czterech kanałów na raz. Dwa inne przełączniki z kolei pozwalają na nastawienie czułości wejściowej: 26 dB, 29 dB, 32 dB lub 35 dB. Kolejne dwa uruchamiają obwód kontroli poboru prądu zasilania oraz obwody oszczędzania energii. Działa to mniej więcej tak, że gdy wzmacniacz nie wykryje sygnału na danym wejściu w ciągu 5 min, to uśpi pracę toru wzmacniacza, obniżając w ten sposób poziom energii pobieranej. Ponowienie pracy następuje po czasie rzędu milisekund od pojawienia się sygnału na odpowiednim wejściu. Jeżeli sygnał nie wystąpi na żadnym z wejść w ciągu 30 min, całe urządzenie przejdzie w tryb uśpienia. Po ponownym pojawieniu się sygnału wzmacniacz zbudzi się  również w czasie milisekundowym.

Każdy z kanałów może pracować z obciążeniami 4 lub 8 omów, i wtedy dysponuje mocą maksymalną 1.200 W na kanał. Wzmacniacz może pracować również przy impedancji obciążenia równej 2 omy, oferując moc maksymalną na poziomie 1.500 W.
    

ZAGLĄDAMY DO ŚRODKA POWERSOFT AUDIO QUATTROCANALI 4804

Po odkręceniu obudowy widać skomplikowaną konstrukcję wzmacniacza. Występują tutaj tak elementy przewlekane, jak i SMD. Układ elektroniczny mieści się na czterech płytach drukowanych. Pierwsza i największa to płytka zawierająca wzmacniacze pracujące w klasie D oraz zasilacz impulsowy, który wyposażony jest w układ PFC. Druga płytka stanowi element wiążący gniazda wejściowe oraz wyjściowe, zawiera układy pomiaru prądów wyjściowych oraz przekaźniki przełączające wejścia i styki alarmowe. Trzecia płytka, a w zasadzie moduł, to procesor DSP oraz interfejs łączności, czwarta zaś wiąże elementy przedniego panelu. Płytki połączone są ze sobą za pośrednictwem taśm wieloprzewodowych. We wnętrzu panuje wzorowy porządek, co nie zaskakuje, bowiem przy takiej skali integracji inaczej być nie może. Montaż urządzenia cechuje bardzo duża estetyka oraz minimalna ilość kleju zabezpieczającego duże elementy przed oberwaniem.

 

Układ elektroniczny wzmacniacza mieści się na czterech płytach drukowanych.

 

POWERSOFT AUDIO QUATTROCANALI 4804 DSP

Quattrocanali 4804 wyposażony w procesor DSP wymaga podłączenia do komputera PC i skorzystania z oprogramowania Armonia. Oprogramowanie pozwala na sterowanie na żywo poziomami sygnałów poszczególnych kanałów oraz ich wyciszanie, przypisanie priorytetu dla sygnału cyfrowego lub analogowego poszczególnych kanałów, daje możliwość wysłania dowolnych sygnałów wejściowych, w dowolnych proporcjach, do dowolnego wyjścia. Każdy z kanałów wyposażono w korektor graficzny i parametryczny, z filtrami półkowymi, wszechprzepustowymi, pasmowymi oraz górno- i dolnoprzepustowymi. W każdym z kanałów zaimplementowano również crossover wyposażony w filtry FIR, Butterwortha, Bessela oraz Linkwitza-Riley’a. Oprogramowanie daje również możliwość skonfigurowania parametrów limiterów. Ustawienia można oczywiście zapisać w formie presetów.

Bardzo przydatną, biorąc pod uwagę, że wzmacniacz często obsługiwać będą niezbyt wykwalifikowane w tym temacie osoby, jest możliwość skorzystania z funkcji Operator View z Armonii. Pozwala ona na łatwe założenie konta lub kilku kont, o różnych poziomach uprawnień. Dzięki temu systemem może sterować np. konserwator lub osoba „od techniki”, której w panelu da się dostęp tylko do regulacji głośności sygnału w kanałach i przycisków mute. Daje to jej możliwość kontroli nad głośnością dźwięku w każdej z nagłaśnianych stref (pomieszczeń) z poziomu komputera, tabletu czy nawet telefonu.

OBSŁUGA WZMACNIACZA POWERSOFT AUDIO QUATTROCANALI 4804

jest w zasadzie bezproblemowa i jednorazowa. Nie jest to urządzenie stworzone do pracy w systemach mobilnych, więc nie eksponowano funkcji obsługowych, a raczej kontrolne. Podczas pracy systemu oszczędzającego energię słychać jego załączenie bardzo cichym puknięciem głośników. Przy systemie rozłożonym w pomieszczeniu raczej będzie to mało zauważalne. Załączenie ponowne kanału po pojawieniu się sygnału dokonuje się z pewnym słyszalnym opóźnieniem. Czas załączenia rzeczywiście jest milisekundowy, lecz liczony powinien być raczej w setkach milisekund. Czas czuwania 5 min jest jak najbardziej dobrze dobrany, gdyż wzmacniacz podczas normalnej pracy raczej nie usypia. Oprogramowanie Armonia instaluje się bezproblemowo, a połączenie ze wzmacniaczem za pośrednictwem sieci Ethernet jest całkowicie bezproblemowe.

 

Quattrocanali 4804 wyposażony w procesor DSP wymaga podłączenia do komputera PC i skorzystania z oprogramowania Armonia.


    

PODSUMOWUJĄC POWERSOFT AUDIO QUATTROCANALI 4804

Nagłośnieniowe systemy instalacyjne wymagają innego podejścia do obsługi wzmacniacza. Nie ma konieczności ciągłej korekcji ustawień, bowiem systemy te najczęściej pracują we w miarę stałych warunkach. Stosowanie typowych złączy wejściowych oraz wyjściowych nie ma uzasadnienia, bowiem zajmują one dużo miejsca, a co najważniejsze nie ma potrzeby stałego ich rozłączania. Quattrocanali 4804 z nawiązką realizuje te zadania, ale to nie koniec. Wyposażenie wzmacniacza w cztery kanały pozwala na stworzenie kilku stref nagłośnienia. System ograniczania pobieranej mocy jest świetnym rozwiązaniem zmniejszającym koszty użytkowania. Koszty zmniejsza również zastosowanie w zasilaczu układu PFC. Wzmacniacz wyposażony w DSP można skorygować do potrzeb danego nagłaśnianego pomieszczenia. Wyposażenie wzmacniacza w szereg zabezpieczeń, takich jak termiczne, przed napięciem stałym czy zabezpieczenie przed pojawieniem się na wejściu lub wyjściu sygnałów o częstotliwościach ponadakustycznych, zwiększa jego niezawodność. Zastosowanie wentylatora chłodzącego o zmiennej prędkości zmniejsza poziom hałasu emitowanego przez wzmacniacz. Do tego estetyczne wykonanie. Zalety mówią same za siebie.

Informacje:

Moc maksymalna: 4 x 1.200 W/4 i 8 Ω, 4 x 1.500 W/2 Ω
Wzmacniacze: klasa D
Max poziom wej: 20 dBu
Pasmo przenoszenia:  20 Hz-20 kHz
Damping Factor: >500
Stosunek sygnał/szum: >110 dB(A)
Zabezpieczenia: przeciążeniowe, zwarciowe, temperaturowe, stałonapięciowe
Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Wymiary: 483 x 44,45 x 360 mm
Waga: 7 kg
Cena: info u dystrybutora
Dostarczył:
SoundTrade, ul. Kineskopowa 1
05-500 Piaseczno, tel.: 22 632 02 85
www.soundtrade.plWięcej informacji o prezentowanym wzmacniaczu oraz innych urządzeniach firmy Powersoft na stronie internetowej producenta: www.powersoft-audio.com oraz polskiego dystrybutora: www.soundtrade.pl.

Live Sound & Instalation Newsletter
Krótko i na temat, zawsze najświeższe informacje