Mackie ONYX-1640i - Uniwersalny mikser analogowy z FireWire

2010-08-30

Każdemu, kto choćby otarł się o temat realizacji dźwięku, na pewno nieobca jest marka Mackie. Ten amerykański producent cieszy się dużą renomą w branży, a jego sprzęt często wykorzystywany jest w studiach nagraniowych, do nagłaśniania większych i mniejszych projektów jak również bywa częścią dużych systemów scenicznych.

Każda jednak firma w branży muzycznej musi ciągle poszukiwać nowych konfiguracji i rozwiązań, aby poprawiać jakość techniczną oraz brzmieniową, no i oczywiście po to, aby nas, użytkowników, zainteresować i zachwycić swoimi innowacjami. A więc zgodnie z tą tezą, również firma Mackie opracowała nową rodzinę konsolet o nazwie Mackie ONYX-i.

ONYX-i

ONYX-1640i wyposażony jest w szesnaście monofonicznych kanałów, o identycznej konfiguracji.

ONYX-1640i to szesnastokanałowy stół mikserski, wyposażony dodatkowo w łącze cyfrowe FireWire. Konstrukcję mechaniczną konsolety można podzielić na dwie części. Pierwszą część stanowi panel, na którym znajdują się wszystkie regulatory. Drugą część stanowi blok wejściowo-wyjściowy, który dalej nazywać będę blokiem IN/OUT. Taka modułowa konstrukcja pozwala na zmianę orientacji przestrzennej gniazd wejść i wyjść, w zależności od konfiguracji i zastosowania.

Oczywiście, aby obracać moduł IN/OUT trzeba nieznacznie zdemontować konsoletę, zgodnie z instrukcją, którą można znaleźć na stronie producenta. Obudowa ONYX’a jest wykonana z tłoczonych blach stalowych, dzięki czemu jej konstrukcja jest solidna i sztywna. Wokół obudowy przykręcona jest osłona z blachy pokrytej galwanicznie na kolor sreby, dodatkowo wiążąca i wzmacniająca konstrukcję. W zasadzie mikser lakierowany jest na kolor czay, jednak muszę ostrzec, że powłoka lakieicza zastosowana w konsolecie nie jest zbyt solidna.

Lakier został położony tutaj wprost na pokrytej galwanicznie blasze, bez zastosowania żadnego podkładu, co powoduje, że powłoka jest narażona na zarysowania, a w zasadzie na zeskrobania farby do blachy. Trzeba jednak wspomnieć, iż wszystkie opisy oraz znaki graficzne wykonane na obudowie są bardzo czytelne i jednoznaczne, a kolorystyka gałek potencjometrów i przełączników ułatwia orientację, a co za tym idzie obsługę.

Obudowa modułu IN/OUT jest w większej części pokryta otworkami poprawiającymi wentylację wnętrza. W zasadzie nie wiem, czy zawarty wewnątrz zasilacz wydziela tyle ciepła, że obudowa musi być aż tak ażurowa. Fakt jest taki, że otworków jest dużo i nie są niczym zabezpieczone, co naraża elektronikę oraz zasilacz urządzenia na wilgoć lub, nie daj Boże, działanie jakiś płynów (typu kawa, herbata, piwo czy choćby deszczówka).

Pod tym względem najgorsza jest konfiguracja podstawowa, gdy gniazda znajdują się z tyłu. Dlatego wymagana jest szczególna ostrożność podczas pracy w plenerze oraz bezwzględny zakaz stawiania otwartych napojów w okolicy konsolety (co zresztą powinno być normą, ale niestety często nie jest).

KONFIGURACJA

ONYX-1640i wyposażony jest w szesnaście kanałów o identycznej konfiguracji. I w tym miejscu trzeba podkreślić, że ONYX nie ma kanałów stereo, numerowanych po dwa, a szesnaście autonomicznych, monofonicznych. Oczywiście, nazwa ONYX nie znalazła się tutaj przypadkowo. Po prostu producent zastosował w konsolecie znane z wcześniejszych swoich konstrukcji przedwzmacniacze, właśnie o nazwie ONYX.

Każdy kanał konsolety wyposażony jest w czteropunktową barwę tonu Perkinsa. Funkcje dwóch pierwszych kanałów wejściowych zostały dodatkowo rozszerzone o możliwość podłączenia do nich instrumentów wysokoimpedancyjnych, stąd dodatkowe przełączniki z logo gitary.

Każdy kanał wyposażony jest w mikrofonowe i liniowe wejście symetryczne oraz wejście/wyjście INSERT dla dodatkowego kompresora czy innego efektu dołączanego za wejściem kanału. Każdy kanał ma możliwość załączenia napięcia zasilania fantomowego. Przedwzmacniacze wyposażone są również w załączany filtr góoprzepustowy o częstotliwości granicznej 75 Hz. Wejście kanału może być analogowe, jak również cyfrowe, ale wtedy sygnał dostarczany jest za pośrednictwem złącza FireWire.

Każdy kanał konsolety wyposażony jest w czteropunktową barwę tonu Perkinsa, na którą składa się filtr tonów wysokich o częstotliwości 12 kHz, korektor parametryczny wysokiego środka, modyfikujący pasmo w zakresie od 400 Hz do 8 kHz, korektor parametryczny niskiego środka, działający w zakresie od 100 Hz do 2 kHz, oraz filtr tonów niskich o częstotliwości 80 Hz. Zachodzenie na siebie zakresu regulacji daje większą możliwość ustawiania brzmienia. Całość barwy tonu można fizycznie wyłączyć za pomocą dedykowanego przycisku, ciesząc się czystą, niezmodyfikowaną barwą dźwięku sygnału.

Wyjścia bezpośrednie (DIRECT) wszystkich szesnastu kanałów wyprowadzone są na gniazda D-SUB 25. Są to wyjścia zbalansowane, które mogą być - za pomocą przełącznika - załączone przed wejściem INSERT i barwą tonu lub za. Oczywiście, usytuowanie wyjść D-SUB jest indywidualne dla każdego kanału. Za pomocą FireWire nie tylko można dostarczać sygnał na wejście konsolety, ale też sygnał z niej wysyłać, i w związku z tym również sygnał wysyłany z kanału cyfrowo może zawierać ustawienia barwy tonu lub nie.

Kanały wyposażone są w sześć wysyłek AUX, z regulatorami poziomu wysyłki w każdym kanale, oraz regulatorami poziomu AUX MASTER SEND dla każdej szyny. Każdą z wysyłek AUX można globalnie skonfigurować jako PRE lub POST (przed lub po tłumiku) oraz za pośrednictwem funkcji SOLO podsłuchać na słuchawkach i podejrzeć poziom sygnału na mieiku. Poprzez FireWire można wysłać globalnie wszystkie sześć wysyłek AUX do komputera PC, blokując jednak tym możliwość odbioru cyfrowego kanałów od 9 do 14.

Wyjścia AUX-ów wyposażone są w gniazda JACK ¼". W każdym kanale znajdziemy oczywiście potencjometr panoramy oraz w tłumik o długości 60 mm. Wszystkie tory wejściowe mają możliwość wyłączenia (za pomocą przełączników MUTE), jak również indywidualnej kontroli poziomu SOLO. Rozwiązanie takie, w przeciwieństwie do często spotykanego przycisku PFL, pozwala nam zdecydować, czy chcemy podsłuchiwać dany kanał przed tłumkiem (PFL), czy po (AFL).

Drugi moduł konsolety zawiera wszystkie gniazda sygnałowe – analogowe i cyfrowe FireWire – oraz gniazdo i włącznik zasilania.

ONYX-1640i ma oczywiście główną szynę wyjściową (kanał prawy i lewy - wspólny tłumik MAIN MIX) oraz cztery wyjścia grupowe SUB, wyposażone w oddzielne tłumiki. W związku z tym sygnał analogowy każdego z kanałów może być wysłany na szynę głównego miksu, jak również na szyny SUB 1 i 2 oraz 3 i 4. Konsoleta daje możliwość wysłania sygnału dowolnej szyny SUB na szynę MAIN MIX (kanał lewy lub prawy). Sygnały szyny SUB można globalnie wysłać cyfrowo do PC, blokując jednak możliwość wysłania cyfrowo kanału od 5 do 8.

Każdy kanał miksera zawiera pomocniczy wskaźnik wysterowania w formie czterech diod LED. Funkcje dwóch pierwszych kanałów wejściowych zostały dodatkowo rozszerzone o możliwość podłączenia do nich instrumentów wysokoimpedancyjnych, takich jak np. gitara elektryczna, stąd dodatkowe przełączniki z logo gitary. Analogowe wyjścia głównego miksu konsolety ONYX wykonane są w formie gniazd XLR (jako symetryczne) oraz JACK ¼" (niesymetryczne). Sygnał MAIN MIX można wysłać cyfrowo przez FireWire, blokując jednak kanały 15 i 16.

Mikser wyposażony jest w dodatkowe monofoniczne wyjście głównego miksu, wraz z regulacją poziomu sygnału wyjściowego, znajdującą się z tyłu konsolety, obok gniazda. 1640i wyposażony jest również w cztery stereofoniczne powroty AUX z regulacją poziomów. Powroty mają różną konfigurację "wszycia" w szyny wyjściowe konsolety. RETURN1 i RETURN2 wracają na szynę główną, jednak za pośrednictwem dodatkowych potencjometrów mogą zostać podane do wysyłek AUX5 i 6.

Taka konfiguracja przydaje się, jeżeli chcemy np. dodać efekt do odsłuchów. Powrót RETURN3 możemy wysłać do szyny głównej lub na szyny grupowe SUB, i w takim przypadku musimy zdecydować, czy efekt wraca na szyny SUB1-2 czy SUB3-4. Powrót RETURN4 również może być dołączony do głównego miksu sygnału lub zostać wysłany do sekcji CONTROL ROOM i słuchawek. ONYX-1640i wyposażony jest w sekcję CONTROL ROOM, której wyjścia są w formie gniazd Jack ¼", i może zostać wykorzystana do odsłuchu wybranego źródła sygnału lub do nagłośnienia jakiejś odrębnej strefy.

Wnętrze miksera nie sprawia wrażenia skomplikowanego, a to za sprawą zmontowania elektroniki oraz regulatorów na dwóch płytach, pokrywających całą powierzchnię panelu.

>Integralną częścią CONTROL ROOM jest wyjście słuchawkowe z regulacją głośności. Sekcja może być zasilana sygnałem z głównej szyny wyjściowej, z szyn strefowych SUB lub z wejścia TAPE IN, konsoleta bowiem jest wyposażona w wejście stereo w formie gniazd CINCH, pozwalające na podłączenie odtwarzacza kompaktowego CD itp. Poziom sygnału wejścia TAPE jest regulowany i może zostać przesłany do wyjściowej szyny głównej lub właśnie do sekcji CONTROL ROOM.

W konstrukcji ONYX’a przewidziane jest również wyjście pozwalające na nagrywanie sygnału TAPE OUT, w formie gniazd CINCH. Dodatkową funkcją konsolety, przydatną w realizacji dźwiękowej, jest zastosowanie wbudowanego w mikser elektretowego mikrofonu do kontaktu realizatora ze sceną czy studiem. Mikrofon uruchamiany jest przyciskiem TALKBACK, a jego głośność może być regulowana.

Sygnał mikrofonu skierowany może być na słuchawki lub do wszystkich wyjść AUX. Realizator może korzystać dodatkowo z mikrofonu zewnętrznego, którego gniazdo znajduje się obok wyjść MASTER konsolety. Na panelu głównym zostało również zamontowane gniazdo BNC służące do podłączenia lampki.

ROZKRĘCAMY

Na porządku wspominałem, że ONYX- 1640i jest mechanicznie złożony z dwóch sekcji, dlatego mój wgląd we wnętrze konsolety również odbywał się w dwóch częściach. Na pierwszy ogień wystawiony został panel. Jest to gabarytowo większa część miksera, zawierająca w swoim wnętrzu wszystkie regulatory oraz przełączniki. Po rozmontowaniu panelu okazało się, że pomimo tak dużej złożoności konsolety wnętrze nie sprawia wrażenia skomplikowanego.

Wszystko za sprawą zmontowania elektroniki oraz regulatorów na dwóch płytach pokrywających całą powierzchnię panelu. Pomimo tego, że płyty są tylko dwie, wewnątrz jest wiele połączeń przewodowych. Są one montażowo wygodne, gdyż stanowią rozłączne taśmy. Serwisowo 1640i nie jest zbyt przyjaznym urządzeniem, bowiem, czy się chce czy nie, trzeba płyty rozkręcić i całe wyjąć. Producent jednak zastosował uproszczenie, nie przykręcając regulatorów do płyty czołowej.

Rozwiązanie takie upraszcza demontaż (fakt), jednak naraża elementy regulacyjne na obluzowanie w płycie drukowanej. Druga część obudowy, stanowiąca blok IN/OUT, w swoim wnętrzu zawiera układy wejść oraz wyjść wraz z gniazdami, płytkę przetwoików A/C i C/A oraz moduł zarządzający łączem FireWire. Zasilacz stanowi odrębny moduł, zainstalowany również wewnątrz obudowy, wyposażony dodatkowo w obudowę ekranującą. Płytki drukowane obydwu modułów są oczywiście zmontowane automatycznie.

Druga część obudowy w swoim wnętrzu zawiera układy wejść i wyjść, płytkę przetwoików A/C i C/A oraz moduł zarządzający łączem FireWire. Zasilacz (poniżej) stanowi odrębny moduł zainstalowany również wewnątrz obudowy.

Regulatory, gniazda oraz przełączniki są przewlekane, jednak całość elektroniki konsolety jest skonstruowana w oparciu o elementy SMD. Wewnątrz bloku IN/OUT zauważyć można ogromną ilość połączeń przewodami. Jest to spowodowane koniecznością połączenia panelu z blokiem. Przewodami musi iść wszystko - sterowanie, zasilanie, sygnały wejściowe oraz wyjściowe, i stąd taka ilość przewodów.

Oczywiście, jak to w życiu bywa, jest coś za coś, i w tym przypadku dodatkowym profitem jest możliwość zmiany ustawienia położenia wejść i wyjść. Zmiany konfiguracji nie należy jednak dokonywać często, ponieważ każdy przewód może się kiedyś ukręcić.

W PRAKTYCE

ONYX-1640i jest bardzo przyjemną konsoletą, tak pod względem użytkowym, jak i możliwości, jakie oferuje. Dużym jej atutem jest zastosowana sekcja barwy, która pozwala dosyć precyzyjnie uwydatnić co potrzeba, a przytłumić co zbędne. Nie zaobserwowałem niepożądanych stuków czy klików podczas przełączania przełączników podczas pracy. Wszystkie potencjometry obracają się płynnie i bez śladu ocierania się o konstrukcję.

Połączenie z komputerem PC także działa bez zarzutu. Instalacja driverów pod Windows przebiegała bez problemu i w zasadzie automatycznie. Konsoleta ONYX-1640i firmy MACKIE, oparta w swej konstrukcji o sprawdzone na rynku przedwzmacniacze, stanowi bardzo solidne urządzenie. Solidne nie tylko z racji konstrukcji mechanicznej, ale przede wszystkim ze względu na solidne możliwości brzmieniowe. Dzięki zastosowaniu szesnastu kanałów monofonicznych daje dużą dowolność konfiguracji dołączanych sygnałów.

Nie można zapomnieć o zastosowaniu czteropunktowej regulacji barwy tonu Perkinsa we wszystkich kanałach oraz sześciu wysyłek AUX. ONYX-1640i może z powodzeniem zaspokoić małe studio nagraniowe, a zastosowane połączenie cyfrowe FireWire upraszcza wykonywanie szybkich nagrań, jak również pozwala na odsłuch wielośladowego materiału z komputera PC. Możliwość zmiany położenia bloku gniazd wejść oraz wyjść pozwala na zamontowanie konsolety w racku lub ustawienie jej na stole.

Zespół muzyczny, dom kultury, klub, teatr, ale też i projektowe studio nagrań - to miejsca, gdzie ONYX-1640i z powodzeniem będzie czuł się jak przysłowiowa ryba w wodzie. A nam pozostaje jedynie tę rybkę złowić - polecam.

Informacje:


ONYX-1640i

Pasmo przenoszenia:
10 Hz-80 kHz (tor MIC, -1dB),
20 Hz-20 kHz (tor LIN, -1dB)
Zniekształcenia:
0,005% (tor MIC +4dBu IN, 0dB GAIN), 0,02% (FireWire 44,1 kHz smp. 10 Hz-20 kHz)
Szumy: -129 dBu (60 dB max GAIN)
Firewire: 24 bit; 44,1/48/88,2/96 kHz
Zasilanie: 100-240 VAC, 50-60 Hz
Pobór mocy: 80 W
Wymiary: 192,7 x 444,6 x 666,7 mm
Waga: 15,9 kg
Cena: 7.930 zł
Dostarczył:
Music Info, ul. Madalińskiego 11a
30-303 Kraków, tel. 12 267 24 80
www.music.info.pl

Live Sound & Instalation Newsletter
Krótko i na temat, zawsze najświeższe informacje